I Danmark er jeg født

Baggrund Norden

H.C. Andersens kærlighedserklæring til det danske land og sprog blev skrevet i kølvandet på treårskrigen i 1850. Digterens mange udenlandsrejser fik kritiske røster til at så tvivl om hans nationale sindelag, men med I Danmark er jeg født fik han tilbagevist anklagerne. I Højskolesangbogen er angivet tre melodier.

H.C. Andersen og nationalfølelsen under treårskrigen

Sammenlagt tilbragte H.C. Andersen adskillige år på sine mange udenlandsrejser.

De voldsomme begivenheder under treårskrigen 1848-50 rejste en stærk antitysk nationalfølelse overalt i Danmark. Det havde som følgevirkning, at nogle ytrede en aldeles uberettiget tvivl om Andersens nationale sindelag. Herom fortæller han i sin dagbog fra 20. juni 1850 og tilføjer:

”Aldrig har jeg følt mig mere dansk end under krigen, … mens mange udanske spiller danske herrer.”

 

undefined

Henrik Rungs melodi blev førsteopført i 1850

Offentligt trådte han frem 3. maj 1850, da man i dagbladet Fædrelandet kunne læse hans nye digt Danmark, mit Fædreland. Det blev godt modtaget, og allerede 8. maj 1850 afholdt komponisten Henrik Rung en velgørenhedskoncert i Casinoteatret til fordel for et monument over slaget ved Fredericia: Den tapre Landsoldat. Koncerten indledtes med I Danmark er jeg født for mandskor til Rungs egen melodi, som altså her fik sin førsteopførelse.

Danmarks uofficielle nationalsang

Denne sang er vel lige så elsket nu, som da den blev skrevet. Mange har udtrykt ønske om, at den måtte blive Danmarks officielle nationalsang. Her er en kærlighedserklæring til land og sprog, som umiddelbart griber ved sin inderlighed og genkendelighed.