Den folkelige sangs pris

Den folkelige sangs pris bliver uddelt hvert år af Folkehøjskolernes Forening i Danmark i forbindelse med foreningens årsmøde. Den gives til en eller flere, der har bidraget til udbredelsen af og kendskabet til den folkelige sang og Højskolesangbogen.

Om prisen

Prisen er på 25.000 kr. og gives til en eller flere personer, der på den ene eller anden måde har bidraget til udbredelsen af, kendskabet til og dermed fastholdelsen af den enestående kulturarv, den folkelige sang i almindelighed og Højskolesangbogen i særdeleshed er.

Prismodtageren bliver udpeget af et udvalg bestående af pt. højskolelærer på Grundtvigs Højskole, Tue West, forstander på Nørgaards Højskole, Vibeke Hundborg og højskolelærer på Nordjyllands Idrætshøjskole, Marie Bjerring.

Prismodtageren 2017

I 2017 modtog Minna Johannesson den Folkelige Sangs Pris for sin iscenesættelse af forestillingen "Højskolesangbogen" på Det Kongelige Teater.