19. maj på Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole

Region Syddanmark

Syng, spis og snak - Genforeningsarrangement

Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 17.00 - 20.30

Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
Kongeåvej 34
6600 Vejen

I forbindelse med fejringen af 100-året for genforeningen vil vi afholde et syng, spis, snak - arrangement, hvor vi synger sange om fællesskab og sange fra perioden.

Vi vil invitere folk, der er engageret og vidende om områdets historie til at motivere sange som kan pege ind i historien omkring genforeningen og grænselandet som Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole har været en del af. Forinden vil der være mulighed for at se skolens opvisning og spise aftensmad på skolen.

Program 

Kl. 17.00: Opvisning
Kl. 17.30: Aftensmad
Kl. 19.00: Sangtime
Kl. 20.30: Tak for i aften

Tilmelding og pris 
Det er nødvendigt at tilmelde sig aftensmad og sangtime, men opvisningen er et åbent arrangement, som alle der har lyst kan komme til.
Deltagelse i mad og sang koster 30 kr. + gebyr, og tilmelding skal ske senenst den 4. maj på dette link.