Akkompagnatørkorps

FFD's akkompagnatører og sangværter kommer gerne ud og hjælper med at få gang i fællessangen. Du skal selv kontakte den enkelte pianist.

Herunder er en liste over FFD's akkompagnatører og sangværter, som gerne kommer ud og hjælper med at få gang i fællessangen. Du skal selv kontakte den enkelte pianist.

Akkompagnatører / Animatorer pr. sommer 2019

Region Hovedstaden

 

Navn Bopæl Telefon Mail
René A. Jensen * København 26 27 03 77 rene.a.jensen@ofir.dk
Rikke Forchhammer Humlebæk 61 22 67 66 rikke@krogerup.dk
Lasse Skovgaard Nordsjælland 28 78 51 04 lasseskovgaard@hotmail.com
Vibe Kathrine Fangel-Hansen København 22 33 17 62 vf@ffd.dk
Sofie Grinderslev Jeppesen København 22 48 12 23 sofiegrinderslev@gmail.com
Bjørg Johansen København  60 19 92 17 kontakt@livlaeringoglidenskab.dk
Helle Wagner Rødovre 40 45 38 40 helle@wagner.net 
Birgitte Hansen København/Midtjylland 28 40 43 04 www.fællessangogfortælling.dk
Torben Egeris København 20 83 74 99 egeris@me.com 

Region Sjælland

Navn Bopæl Telefon Mail
Thomas Vigild Vipperød 23 25 53 17 thomas@vallekilde.dk
Lars Studs Slagelse 40 10 11 67 studs@c.dk
Vibeke Bjergaard Hørve 23 10 78 68 msbjergaard@icloud.com
Arne Andreasen Haslev 51 51 37 30 arne.andreasen@gmail.com

Region Syddanmark

Navn Bopæl Telefon Mail
Karen Hanne Munk * Aabenraa 61 16 52 77 karenhanne@mail.dk
Jakob Bonderup * Jelling 76 71 61 00 jakob@engelsholm.dk
Jesper Vognsgaard Ollerup 20 89 25 75 jv@ollemus.dk
Helle Damkjær Sønderborg 74 43 19 38 helle.da@bbsyd.dk
Tove Tersbøl Skærbæk 20 70 57 28  tersboel@pc.dk
Kristian La Cour Vejen 61 20 08 79 kristianlacour@gmail.com
Pernille Fjalland Åbenrå 22 32 50 42 pernillefjalland@gmail.com
Erik Stent Pedersen Svendborg 20 11 54 16 stent@mail.tele.dk
Morten Scott Caspersen Esbjerg 22 25 25 90 Mortenscott@hotmail.com
Poul Lauridsen Jelling 28 90 22 68 poullauridsen@gmail.com
Inge Dyrst Tommerup, Fyn 61 60 39 74 idyrst@gmail.com
Thomas Kallehave Kristensen Odense 23 48 20 52 www.thomasfestmusiker.dk/
Margrethe Langer Bro Esbjerg 22 31 01 40 langerkirk@mail.dk
Barbara Harbo Ilskov Tommerup, Fyn 60 63 92 66 barbara@ilskov.dk
Morten Winther Johannsen Middelfart 41 10 81 66 mortendobbeltv@gmail.com

Region Midtjylland

Navn Bopæl Telefon Mail
Steffen Svinth-Johansen Hadsten 26 24 40 81 steffenjonas@gmail.com
Jesper Moesbøl Århus 42 33 91 25  jesper@moesboel.dk  
Jakob Tybjerg Uldum 26 74 48 33 www.sangaften.dk
Anette Kjær Sabro 29 92 71 22 anettekjaer2@live.dk
Johan Herold Århus 86 25 22 58 johanherold@stofanet.dk
Knud Haahr Bagger Hasselager 50 56 62 41 knudbagger@yahoo.dk
Flemming Sønderup Uldum 28 15 67 85 flemming@tuknet.dk
Torben Egeris København 20 83 74 99 egeris@me.com
Niels Rahbech Skjern 22 32 86 32 nielsrahbech@gmail.com 
Kenneth Degnbol Rønde 20 78 47 08 kd@rhe.dk
David Mondrup Aarhus 26 84 14 32 monsdrum@monsdrum.com
Jacob Grundkær hansen Aarhus 28 74 20 86 jacobghansen@gmail.com
Anders Eriksen Hobro 51 78 65 09 mail@aberiksen.dk
Keld og Yrsa Dam-Telén Vejle 30 33 13 77 yrsadam@mail.dk
Hans Dammeyer * Brabrand 86 84 47 97 hans@dammeyer.dk
Erling Lindgren Ebeltoft 50 80 07 16 erlinglindgren@doks.dk
Jesper Korsgaard Ikast 40 57 23 45 jk@isi.dk
Johannes Konstantin Neergaard Silkeborg 30 53 34 37 jkn@tonesprog.dk 
Niels Bo Emgren Ry 25 33 53 34 nielsemgren@gmail.com
Lone Leth Silkeborg 26 22 89 15 loneleth@hotmail.com 

Region Nordjylland

Navn Bopæl Telefon Mail
Erik Sommer Lemvig 97 89 32 32  erik.sommer@mail.dk
Else Højgaard Smith Brønderslev 25 36 05 42  
Annette Kjær Aalborg 29 92 71 22 anettekjaer2@live.dk
Jens Nielsen Hjørring 61 70 31 39 nielsensmusik@gmail.com

* Medlem af sangbogsudvalget, som lavede 18. udgave af Højskolesangbogen - udkom dec. 2006.