Vi har kun én sol

Baggrund Liv

Helge Severinsen skrev sangen til tiårsjubilæet for Skælskør Højskole i 1978. Forfatteren, der var forstander på højskolen, var inspireret af eksistentialismen og eksistensteologien. Det kommer til udtryk i sangens understregning af livets engangskarakter; af menneskets personlige ansvar og kravet om at være til stede, at vælge, handle, at leve.

Sangen er skrevet til Skælskør Folkehøjskole

Sangen er skrevet til Skælskør Folkehøjskoles ”jubelfest”, dvs. tiårsjubilæum, i 1978, hvor Helge Severinsen var forstander og drivkraften bag skolens oprettelse.

Opgør med den mytologiske højskole

Sangen er som dens forfatter en typisk repræsentant for den fløj i efterkrigstidens højskoler, der stod for et opgør med den gamle mytologiske højskole og dens svulstige bragesnak. Nu skulle højskolen være saglig og nøgtern. Ingen store ord, ingen forførelse af eleverne. Det skulle dreje sig om eksistensen her og nu, personlig ansvarlighed og redelig dialog.

Helge Severinsen var inspireret af eksistentialismen 

Helge Severinsen, som er uddannet teolog, var som mange af tidens højskolefolk inspireret af eksistentialismen og eksistensteologien, og det slår tydeligt igennem i sangen med dens understregning af livets engangskarakter markeret i første linje i hver strofe. Netop dette, at vi mennesker kun har én sol, én jord, ét land osv., understreger det personlige ansvar og kravet om at komme til stede, at vælge, at handle, at leve.

Forfatteren vedkender sig sin inspiration

Samtidig vedkender forfatteren sig sin historiske inspiration ved at skrive sangen i samme versemål som Kingos Far verden, far vel og Grundtvigs Jeg kender et land (Højskolesangbogen nr. 138). Altså både en forlængelse af og et opgør med traditionen: ”Vi har kun én død. Hvert slægtled er stedt i den selvsamme nød” (4.1-2). Hver ny generation må tage sit liv op og leve på de betingelser, som frembydes for den.

 

Stream klaverakkompagnement i app'en, på Spotify, iTunes mm.