Vi elsker vort land

Baggrund Året

Holger Drachmanns Midsommervise stammer fra en af Det Kongelige teaters største succeser; Der var en gang. Sangen bruges som vores faste midsommervise ved Sankthans, og den synges både på den oprindelige melodi af P.E. Lange-Müller og den nyere, mere rytmiske melodi af Shu-bi-dua.

En af Det Kongelige Teaters største succeser

Næst efter Elverhøj er eventyrspillet Der var engang med tekst af Holger Drachmann og musik af P.E. Lange-Müller Det Kongelige Teaters største succes. Herfra stammer denne midsommervise.

Drachmanns kærlighed til dansk natur

På trods af stor omskiftelighed i sind og holdninger – fra socialisme til konservatisme – er kærlighed til dansk natur og en stærk nationalfølelse faste holdepunkter i Drachmanns digtning. Han kom fra et akademisk-borgerligt hjem i København.

I 1872 skrev han digte inspireret af Pariserkommunen; siden gav et besøg i Sønderjylland og chokket efter nederlaget i 1864 sig til kende i hans sympati for de nye forsvarsforeninger rundt om i landet. I 1886 skrev han et fødselsdagsdigt til kongen, og året efter modtog han dannebrogsordenen.

undefined

Sangen er løsrevet fra handlingen i Der var engang

Der var engang handler om kvindens rette opdragelse til hustru. Det har mindelser om H.C. Andersens Svinedrengen, men ender lykkeligt med bryllup og en midsommerfest, hvor en jæger synger Vi elsker vort land. Bortset fra sidste strofe, der er udeladt i sangbøgerne, har den intet med selve handlingen at gøre og kan derfor bruges som vores faste midsommersang ved sankthans.

Den katolske kirke forsøgte at give midsommerfesten et kristent præg

Dette navn – efter Johannes Døberen – skyldtes den katolske kirkes forsøg på at give den gamle hedenske midsommerfest et kristent præg, således som det med større held skete med den tilsvarende midvinterfest, julen. Midsommerfesten bevarede derimod mange af de hedenske traditioner, og der blev ofte danset lystigt, som det siges i strofe 2, undertiden i flere dage.