Velkommen i den grønne lund

Baggrund Sprog og ånd

Sangen er skrevet til et folkemøde i 1843 som en form for protestsang mod undertrykkelsen af det danske folk og de danske interesser i Slesvig. Den pædagogiske tone er sigende for sangens formål: at engagere almuebefolkningen i sagen gennem fællessang. Med Erik Grips visemelodi fra 1983 blev sangen populær.

Sangen er oprindelig en lejlighedssang

Som flere andre fædrelandssange fra det 19. årh. er Sang i det Grønne oprindelig en lejlighedssang. Den havde otte firelinjede strofer, men fra og med Højskolesangbogens 17. udgave er to af disse udeladt og de øvrige sammenskrevet til tre strofer med otte linjer i hver.

Et af de første eksempler på protestsang i Danmark

Sangen er skrevet til brug ved et ”folkemøde” i Suserup Lystskov 28. maj 1843, årsdagen for stænderforsamlingsloven af 1831 og er et af de første eksempler på politisk protestsang i Danmark. Problemet var undertrykkelsen af den danske befolkning og de danske interesser i Slesvig. Her var det tyske sprog lovfæstet som rets- og administrationssprog i landsdelen på trods af, at et flertal af befolkningen opfattede dansk som deres modersmål.

Folkemøderne på Skamlingsbanken

Sangen knytter direkte an til den række af folkemøder, der afholdtes på Skamlingsbanken fra og med sommeren 1843, og som var med til at bane vejen for enevældens afskaffelse og den første grundlov 1849.

 

Læs om offentlige debatfora 1830-1849