Sig månen langsomt hæver

Baggrund Aften
Sig månen langsomt hæver

Sangen er skrevet af digteren Matthias Claudius, der fik inspirationen til sangen under et ophold i Darmstadt i 1776-77. Det landskab der beskrives i første strofe, siges at svare til udsigten fra det sted, hvor sangen angiveligt blev til. Komponisten J.A.P. Schulz skrev melodien, der i høj grad har bidraget til sangens popularitet.

Matthias Claudius var digter og redaktør

Matthias Claudius blev født i et fattigt præstehjem i det sydlige Holsten. Han fik siden sit hjem i Wandsbeck ved Hamborg, hvor han var medredaktør af bladet Der Wandsbecker Bote, som udkom fire gange om ugen, og som ofte indeholdt digte og afhandlinger af Claudius selv.

Inspirationen kom under et ophold i Darmstadt

Det fortælles, at Matthias Claudius under et ophold i Darmstadt 1776-77 fik inspirationen til denne salme, og det landskab, som beskrives i 1. strofe, siges at svare nøje til udsigten fra det sted, hvor sangen ifølge overleveringen er blevet til. Det er tydeligt, at Matthias Claudius også har ladet sig inspirere af Paul Gerhardts salme Nu hviler mark og enge (Højskolesangbogens nr. 533).

I 1783 udkom Asmus omnia sua secum portans oder sämtliche Werke des Wandsbecker Boten, og i bind 4 medtog Matthias Claudius Der Mond ist aufgegangen.

Den tyske originaltekst er mere præcis

Digtet blev oversat til dansk af Carsten Hauch og offentliggjort 1838. Senere blev det ændret i Lyriske Digte 1842, men ændringerne fik ikke indflydelse på den nuværende udgave. Den oprindelige 6. strofe er dog udeladt.

Originalteksten begynder sådan:

Der Mond ist aufgegangen,

die goldnen Sternlein prangen

am Himmel hell und klar.

Ved oversættelsen til dansk beskriver teksten en situation, som astronomisk ikke er mulig, fordi månen ikke - sådan som der står i første linje - hæver sig først på natten om sommeren. Man kan kun se den gå nedad mod vest! Den tyske originaltekst er mere præcis.

Sangens stilfærdige og fromme tone

I en stilfærdig, from tone fremsiger digteren en bøn om hjælp til at skelne det sande fra det falske og om trøst til sig selv og sin næste, nu da natten stunder til.