Sangen har lysning

Baggrund Sprog og ånd
Sangen har lysning

Bjørnstjerne Bjørnson skrev sangen til 25-årsjubilæet i Handelsstandens Sangforening i Oslo i 1872. Sangen er et koncentrat af Grundtvigs tanker om poesiens betydning for menneskelivet. Ordet "sangen" betyder både det, at vi synger, og det vi synger. Det at synge giver mulighed for at forstå det guddommelige, det poetiske og det historiske. I Danmark slog sangen igennem på Oluf Rings melodi fra 1937.

Sangen handler om det at synge

Et stort antal sange har fået melodi, fordi et kor har savnet noget at arbejde med. Langt færre er skrevet om selve det at synge, men det gælder i hvert fald to: Kai Hoffmanns Den danske sang (Højskolesangbogens nr. 162) fra landssangstævnet i København i 1924 og Bjørnsons Sangen har lysning, som er skrevet til 25-årsjubilæet i Handelsstandens Sangforening i Oslo 10.11.1872.

Korsang og den folkelige sang

Korsangen er et vigtigt led i udviklingen af den folkelige sang; fra studenterne til landarbejderungdommen har alle haft korsang på programmet, og i korene lærte man nye sange. Det begyndte i 1820’erne og bredte sig hurtigt. Handelsstanden i Oslo fik sit kor under det stærke demokratiske og skandinaviske røre i 1840’erne, og Bjørnson fejrede 25-årsdagen med et stærkt udtryk for, hvad han selv følte ved at synge.

Sangen er et koncentrat af Grundtvigs tanker

Sangen har lysning er tillige et koncentrat af Grundtvigs tanker om poesiens betydning for menneskelivet. Indholdsmæssigt lægger den sig tæt op ad Hvad solskin er for den sorte muld (HS 92). Grundtvig var død blot to måneder tidligere, og Bjørnson havde holdt tale ved begravelsen. Hans hilsen til sangerfesten er præget af disse indtryk.

Bjørnsons sange om betydningen af at synge

Bjørnson havde allerede givet mange udtryk for den betydning, det kan have i et menneskes liv at synge. Rundt om i hans bøger stod der sange om det at være ung (Højskolesangbogens nr. 158 og nr. 407), om at længes over de høje fjelde (nr. 182), om at løfte sit hoved, ”om[end] et håb eller to blev brudt”, og det blev ved at være dem, de unge på højskole eller hjemme i ungdomsforeningen helst sang.

At synge giver mulighed for at forstå

Selve ordet ”sangen” betyder både det, at vi synger, og det vi synger. Denne dobbelthed er med overalt i tilværelsen – i arbejdet, i menneskers indbyrdes forhold, i den politiske kamp og i troslivet. Sangen forbinder på én gang nutiden med fortiden og med fremtiden. Det at synge giver mulighed for at forstå det guddommelige, det poetiske og det historiske. Sangen har lysning er en programsang.