Påskeblomst! hvad vil du her?

Baggrund Året

En påskelilje var på Grundtvigs tid en ringeagtet vild blomst og i 1817 følte Grundtvig sig isoleret efter fyringen fra præsteembedet i Udby. Salmen kan ses en beskrivelse af Grundtvigs eget liv og Danmarks dårlige stilling efter Napoleonskrigene.

Salmens baggrund

I årene omkring 1817 følte Grundtvig sig isoleret efter, at han var blevet afskediget som kapellan i Udby; tilmed havde han ringe udsigt til at få råd til at gifte sig efter mange års forlovelsestid. Men han var som altid en flittig skribent og udgav tidsskriftet Danne-Virke med sig selv som eneste bidragyder.

Heri tryktes Paaske-Lilien, der i dramatisk form skildrer Jesu opstandelse, sådan som den opleves af nogle tænkte tilskuere ved graven natten til påskemorgen. Den dramatiske episode indrammes af en prolog og en epilog; af dem er salmen Påskeblomst! hvad vil du her? sammensat.

I 1939 blev teksten redigeret og omarbejdet specielt til Højskolesangbogen og må opfattes som en selvstændig salme uden sammenhæng med den dramatiske helhed. Dengang havde salmen ni strofer, hvoraf de 6 er medtaget i Højskolesangbogen.