Nu skal det åbenbares

Baggrund Liv

Sangen er et uddrag af Grundtvigs digt Gylden-Aaret, der hylder Frederik 6.s regeringstid og de reformer, der forandrede landet, mens han var konge. Grundtvig fastslår i digtet, at kærlighed er en frigørende kraft, der holder sammen på samfundet. Men kærlighed og kamp hænger sammen, og for at vinde freden må man turde vove kampen.

Teksten er et uddrag af Gylden-Aaret

Sangen er et uddrag af et 73 strofer langt digt, Gylden-Aaret, som var en hyldest til 50-året for Frederik 6.s overtagelse af magten efter sin sindsforvirrede far, Christian 7. i 1784.

Grundtvig og kongemagten

I løbet af de 50 år var der sket store forandringer, fx landboreformerne, en sociallovgivning og en skolereform, der betød indførelse af almindelig skolegang. Grundtvig omtaler i digtet forskellige begivenheder i de forløbne år frem til 1834: Slaget på Reden i 1801, Københavns bombardement i 1807 og det genfødte åndsliv.

Gyldenåret er de store muligheders år

”Gyldenåret”, 1834, betragter Grundtvig som de store muligheders år, hvor den enevældige konge under vejledning af de kommende stænderforsamlinger kan sikre fred og frihed i landet. Andre ønskede mere demokratiske tilstande, men det gjorde Grundtvig ikke på dette tidspunkt.

Hans hengivenhed for Frederik 6. var stor: I digtet viser han sin tiltro til, at kongen kan gennemføre den ”friheds lov/ som idræt, ord og tanker/ kun holder så i skranker/ at frihed kan bestå!” (str. 7).                                                

Kærlighed holder sammen på samfundet

I årene forinden havde Grundtvig været i England, hvor han beundrede det liberale samfunds store muligheder for økonomisk fremdrift og åndsfrihed, men han fastslår i digtet, at det er åbenbaret, at det er kærlighed, der holder sammen på samfundet, og at kærlighed er en frigørende kraft og vej til indsigt. Så længe konge og folk på baggrund af deres minder og historie lever i kærlighed, er vejen banet til friheden og lysets rige.