Nu lyser løv i lunde

Baggrund Året

Johannes Jørgensen skrev sangen til en grundlovsfest hos partiet Venstre i 1891. Det afspejler sig i formuleringen om Danmark som et skjold; et billede på det historisk-nationale som værn for folket. Teksten har karakter af en klar, glad sommersang, hvilket understreges af Carl Nielsens melodi.

Johannes Jørgensen var fra den nye generation

I 1891 var Johannes Jørgensen den nye generations største digternavn, og han var stærkt engageret i moderne kunstneriske og sociale bevægelser.

Sangen er skrevet til partiet Venstre

Sangen blev på opfordring skrevet til partiet Venstres grundlovsfest 5. juni 1891, og det afspejler sig i formuleringen om Danmark som et skjold, et billede på det historisk-nationale som værn for folket. Partiet Venstre så sig som forkæmper for det folkeligt-nationale i den grundtvigske tradition, og partiets radikalisme tiltalte Johannes Jørgensen.

Johannes Jørgensen optog ikke sangen i sine digtsamlinger

Til trods for, at sangen siden 1920 havde stået i Højskolesangbogen, optog Jørgensen ikke senere teksten i sine digtsamlinger – heller ikke i den samling han selv godkendte, Udvalgte Digte 1884-1944.

Efter sin overgang til katolicismen i 1896 og den strid med radikale hovedmænd, der fulgte efter - fx brødrene Georg og Edvard Brandes og folkene bag dagbladet Politiken - er det sandsynligt, at Johannes Jørgensen har anset den for en verdslig lejlighedssang uden sammenhæng med det religiøst prægede forfatterskab, der fremover blev hans anliggende. Det har digterens enke i 1978 antydet over for denne artikels forfatter.

Sangen er en klar og glad sommersang

Teksten har karakter af en klar, glad sommersang. Den oprindelige formulering i strofe 4.4: ”at kåre dig [sommeren] til Gud” er udtryk for samtidens naturalistiske tendens, som Johannes Jørgensen senere tog afstand fra. Først efter hans omvendelse til katolicismen fik hans poesi den enkle klarhed, der allerede anes i denne tekst.