Natten er så stille

Baggrund Aften
Natten er så stille

Johan Ludvig Heiberg var en toneangivende dramatiker og kritiker i første halvdel af 1800-tallet. Han skrev denne sang til sit skuespil Prinsesse Isabella, der var tænkt som en sydlandsk pendant til festspillet Elverhøj. Weyses melodi, der er kommet til senere, understøtter tekstens på en gang enkle og forfinede stil.

J.L. Heiberg var en toneangivende i sin samtid

Johan Ludvig Heiberg var i første halvdel af 1800-tallet en af de mest toneangivne dramatikere og kritikere. Han var elsket for sine vaudeviller, hvor dialog og musik veksler, og hvor handlingen oftest er en let intrige, der kan tage udgangspunkt i aktuelle eller lokale forhold.

Sangen stammer fra teaterstykket Prinsesse Isabella

Heiberg havde haft stor succes med sit festspil Elverhøj i 1828 (Højskolesangbogens nr. 319). Foruden honoraret fik han også den belønning at blive udnævnt til teaterdigter og oversætter ved Det kongelige Teater. Allerede året efter opførtes hans skuespil Prinsesse Isabella, der var tænkt som et sydlandsk sidestykke til Elverhøj, og som skulle vise en verden af fest og farver. Herfra stammer Natten er så stille, som er en barcarole, dvs. en gondolsang.

Heiberg gengiver sanseindtryk på en stemningsfuld måde

Digtet er karakteristisk for Heibergs lette, lidt forfinede stil, der gengiver sanseindtryk på en stemningsfuld måde næsten som en akvarel med gennemsigtige farver. I Prinsesse Isabella er der to barcaroler: denne og Lette bølge, når du blåner. Hovedpersonen Isabella betegner dem i stykket som ”de melankolske barcaroler”, og digteren anvender dem for at angive denne stemning.

Forelskelsen i Johanne Louise Heiberg

Heiberg var på dette tidspunkt dybt forelsket i den purunge Johanne Luise Pätges, som han skrev både denne rolle og rollen som Agnete i Elverhøj til. Han havde netop friet til hende og fået afslag, og han har i denne sang givet udtryk for sit ”betyngte sind” (2.5). De blev dog gift i 1831, og i en menneskealder derefter var hun den helt dominerende og mest feterede skuespiller i Danmark. 

Chef for Det Kongelige Teater

I årene 1849-56 blev J.L. Heiberg chef for Det Kongelige Teater. Han måtte tage sin afsked, da hans konservative holdninger ikke stemte med tidens liberale ideer.