Kong Kristjan stod ved højen mast

Baggrund Historien

Johannes Ewalds sang er den ene af vores to nationalsange. Den bruges mest i konservative kredse, og når kongefamilien er til stede. Sangen er fra syngespillet Fiskerne, der blev skrevet i årene efter Struense og derfor er præget af national begejstring. Melodien er krævende at synge som fællessang, og tonesproget er lige så pompøst som tekstens heltebeskrivelse.

Johannes Ewald skrev sangen til et nationalt syngespil

I 1778 fik Johannes Ewald af Det kongelige Teaters direktør en opfordring til at skrive et nationalt syngespil. Året efter tryktes Fiskerne. Et Syngespil i tre Handlinger, der havde premiere 31. januar 1780. I det indgår Kong Kristjan, der synges af en ung fisker. Stykket indeholdt 17 sange, og da det blev skrevet i årene efter Struenses fald, var det præget af national begejstring.

Stykket er baseret på en autentisk begivenhed

Stykket bygger på en autentisk begivenhed: I en novemberstorm nogle år forinden var et engelsk skib forlist ud for Hornbæk, hvor nogle folk fra egnen satte deres liv på spil for at redde den eneste overlevende i land. Denne heltedåd var alment kendt.

Fra samfundets top til fiskeren Knud

Ewald begynder i samfundets top med kong Christian 4. og beskriver hans mod som søkriger i slaget ved Kolberger Heide i 1644. Så træder han et skridt ned ad rangstigen til adelsmanden Niels Juel og fortæller om admiralen, som slog svenskerne i slaget i Køge Bugt, 1677. Endelig ned til borgeren Peder Wessel, som fik adelsnavnet Tordenskjold i Store Nordiske Krig, 1700-1720. Strofe fire er en hyldest til alle danske søfolk, her personificeret af fiskeren Knud, som synger sangen, før han begiver sig ud på sin farlige redningsfærd.

De første tre strofer skildrer Knuds forbilleder og har alle samme opbygning: helten, fjenden, sejren. Da Knud nu i strofe fire er nået ned til sig selv, mangler sejren naturligvis. Det er en vovelig færd han skal ud på, men forsøget skal gøres.

Censuren nedlagde forbud mod de første tre vers

Ved førsteopførelsen nedlagde censuren forbud imod, at Knud kunne synge de tre første vers. Man kunne i enevældens tid ikke have en simpel fisker til at synge majestætens pris!

 

Læs mere om kunst, kulturliv og censur under enevælden

To nationalsange

I dag er sangen mest velset i konservative kredse, og den anvendes, når kongefamilien er til stede. Det er en meget krigerisk sang, men de fire strofer handler nok så meget om personligt mod. Om forskellen mellem denne nationalsang og Der er et yndigt land, se nærmere herom i artiklen om Der er et yndigt land.

Sangens raffinerede sprog

Kong Kristjan er – hvad man kan også se af de mange notater, Ewald har gjort i sin kladde til digtet – uhyre raffineret, både hvad angår opbygning, versemål, ordvalg og såvel ende- som bogstavrim, fx har alle strofers 5. linje bogstavrim, og 1. og 5. linje i hver strofe ender med det samme ord.