Jyden han æ stærk å sej

Baggrund Norden
Jyden han æ stærk å sej
Hohøj ved Mariager. VisitMariagerfjord

Blicher skrev sangen til en folkefest, hvis formål var at styrke kærligheden til fædrelandet gennem taler, sange, musik og sportslege. Blicher arrangerede selv folkefesten, som imidlertid blev aflyst på grund af manglende tilslutning. Sangen, der er en lovprisning af den enkle og trofaste jyde som et værn mod tyskheden, blev dog stående.

Sangens anledning blev aflyst

Teksten er skrevet til en påtænkt folkefest på Hohøj ved Mariager, som imidlertid blev aflyst på grund af manglende tilslutning.

Blichers sygdom gav fornyet energi

Blicher var i efteråret 1837 alvorligt syg og troede, han skulle dø. Da han var kommet over sygdommen, tog han med stor energi fat på nye opgaver - heriblandt realiseringen af planer om folkefester på Himmelbjerget.

Folkefesterne skulle styrke kærligheden til fædrelandet

Den første fandt sted i sommeren 1839. Blicher stod selv som arrangør og hovedtaler. Idégrundlaget var ”at opflamme og nære Kjerlighed til Fædrelandet”, som han selv udtrykker det i et brev fra juli 1839. Det skulle ske ved taler, sange, musik og sportslege i stil med de græske olympiske lege. Selv bidrog han med politiske taler, nationale sange og skandinavistiske broderhilsener.

De nationalliberale kredse svigtede festerne

Til hans store skuffelse svigtede de ledende nationalliberale kredse festerne. Også den skandinaviske tilslutning skuffede, og dertil kom et voksende modsætningsforhold mellem Blicher og medarrangørerne. Møderne ophørte i 1845.

Læs mere om Himmelbjerg-festernes historie

undefined

St. St. Blicher

Blicher ville genoplive folkefesterne

Året efter forsøgte han så at genoplive ideen på Hohøj. I Randers Avis indrykkede Blicher 3.8.1846 et opråb, Det ringer tredje Gang, hvori han gjorde reklame for det forestående Hohøjmøde. Opråbet var ledsaget af en nationalsang Havet bruser, Stormen suser med følgende efterskrift:

”Mærk! Tone til denne Nationalsang, saavelsom til en, ligeledes ny, jydsk Provindsialsang giver én af vore fortrinligste Tonedigtere, H.C. Simonsen”.

Den omtalte nye sang er netop Jyden han æ stærk å sej. Mødet blev som sagt aflyst, men sangen blev stående.

Den trofaste jyde skal være værn mod tyskheden

Mens Kær est du, fødeland (Højskolesangbogens nr. 349) udtrykker Blichers kærlighed til den jyske natur, lovpriser han her den enkle og trofaste jyde, der sammen med de skandinaviske broderfolk skal være det levende værn mod den tyskhed, som Blicher i disse år ofte taler imod.