Jeg gik mig ud en sommerdag

Baggrund Sprog og ånd

Grundtvig tilegnede sangen den danske skoleungdom i sin samling af danske viser til skolebrug. I sangen fortæller Grundtvig indirekte, hvordan al undervisning bør give eleverne mulighed for frit at kunne tilegne sig de egenskaber, der kan gøre dem til ansvarlige og åndeligt levende samfundsborgere.

Grundtvig udvalgte folkeviser til skolebrug

Danske Kæmpeviser til Skolebrug, udvalgte og tillæmpede af Nik. Fred. Sev. Grundtvig. – sådan lyder den fulde titel på det udvalg af folkeviser, som Grundtvig udgav i 1847. Tilskyndelsen til udgivelsen fremgår af forordet:

”Saasnart … Hr. Professor Mariboe venligst lod mig vide, det var hans fulde Agt at indføre et Udvalg af Kæmpeviserne i sin Skole, naar jeg vilde hjelpe ham til et Saadant, da fandt jeg, der var intet Øieblik at spilde …”.

Der skulle historisk dybde i den folkelige samtale

Udgivelsen vidner om Grundtvigs optagethed af sproget og dets udtryks- og erfaringsrigdom som det grundlæggende for det folkelige liv, der spirede frem i disse år. Der skulle historisk dybde i den folkelige samtale.

Sangen er tilegnet den danske ungdom

Sangen her er indledningen til samlingen og har overskriften: Den Danske Ungdom venligst tilegnet. Forlæg og melodi havde Grundtvig fundet i Nyerup og Rahbeks Udvalgte danske Viser fra Middelalderen, men digtet er Grundtvigs eget. Oprindeligt havde det 21 strofer, der i Højskolesangbogen er reduceret til 11. Herved er digtets henvisning til den nordiske mytologi udeladt. Sangen handler derfor først og fremmest om sproget og naturen.