Jeg ejer både mark og eng

Baggrund Liv

Jens Smærup Sørensen skrev sangen til teaterstykket Herude på landet, der giver et billede af mennesker og livsvilkår på landet i 1980'ernes Danmark. Sangens fortæller er industrilandmanden, hvis arbejdsglæde er afløst af arbejdskrav på grund af krisen i landbruget, og som må forholde sig til storbyfolkenes romantiske naturopfattelse. Bjarne Haahr har skrevet melodien.

Sangen er skrevet til teaterstykket Herude på landet 

Sangen er skrevet til teaterstykket Herude på landet, hvor fem forfattere i monologer, dialoger og sange giver et mangfoldigt billede af mennesker og livsvilkår på landet i 80’ernes Danmark: Affolkningen af landsbyerne, tvangsauktioner, landsbysladder, brugsuddeleren, der ser landsbyens beboere vende hjem fra byen med bilen fyldt op med supermarkedsposer, m.m.

I alt 24 forskellige temaer berøres. Stykket blev første gang opført 4.9.1984 i Nykøbing Mors med skuespilleren Gyrd Løfqvist som instruktør.

Industrilandmandens arbejdsglæde er afløst af arbejdskrav

Sangen er lagt i munden på industrilandmanden. Udviklingen med kriseår inden for dansk landbrug tvinger ham til at betragte sin bedrift med driftsøkonomiske øjne. Den oprindelige arbejdsglæde er afløst af arbejdskrav: Effektive, automatiserede og tekniske staldsystemer har gjort stalden til en fabrik, og jordens ydeevne presses til det yderste ved hjælp af sprøjtemidler.

Modsætningen mellem landmanden og det omgivende samfund 

Dertil kommer modsætningen mellem landmanden og det omgivende samfund: Storbyfolk der glor, miljøpræk og fredning, og – i strofe 3 – P3’s romantiske, forlorne naturopfattelse med kildevand og vår og blomsterskov. Det, landmanden af og til ønsker sig, er at kunne holde en konkurrencedygtig pris uden at skulle stå til regnskab over for andre for, hvordan jorden og dyrene behandles!

Alligevel giver den grundlæggende, oprindelige naturglæde, som den kommer til udtryk i omkvædet (bl.a. med kornets fine skær), landmandens liv indhold og mening. Melodien understreger den positive stemning i omkvædet.

Ordforklaringer

1.3   mulighed for fold: høstudbyttets størrelse og dermed det økonomiske afkast

1.4   værn: naturbeskyttelse

 

Stream klaverakkompagnement i app'en, på Spotify, iTunes mm.