Kom, maj, du søde, milde!

Baggrund Året

Sangen er oprindelig tysk med melodi af W.A. Mozart og tekst af Chr. A. Overbeck. Man ved ikke med sikkerhed, hvem der har oversat teksten til dansk, men et bud er Mozarts enke, Constance. I Højskolesangbogen er kun første og sidste strofe ud af fire taget med.

Mozarts sang om længslen efter foråret

Sangen er oprindelig tysk med titlen Sehnsucht nach dem Frühlinge, (Længsel efter foråret). Den findes i Lieder für Sopranstimme af W.A. Mozart (KV 596). I Højskolesangbogen er nu medtaget strofe 1 og 5 af Komm, lieber Mai.

Højskolesangbogen har kun første og sidste strofe med

Der er oprindeligt fem strofer, i den danske oversættelse dog kun fire, som findes i flere ældre skolesangbøger. I Højskolesangbogen er kun første og sidste strofe taget med. Hvem, der har oversat teksten, vides ikke, men oversættelsen lægger sig tæt op ad den tyske tekst, som er en sang for børn. De to udeladte strofer lyder:

2. Om vintren kan man have
vel mangt et tidsfordriv;
man kan i sneen trave,
å ja, et lystigt liv;
har leg af mange arter,
især ved juletid,
vel også kanefarter
på landet hid og did.

3. Dog, når sig lærker svinge
mod sky med lifligt slag,
på engen om at springe
– det er en anden sag!
Men nu min kæphest rolig
i krogen hist må stå;
thi uden for vor bolig
man kan for søl ej gå.

C.A. Overbeck skrev teksten

C. A. Overbeck studerede jura i Göttingen, grundlagde en opdragelsesanstalt for drenge i Bremen og fungerede som dommer og til sidst borgmester i Lübeck. Ved siden af sin dommervirksomhed interesserede han sig levende for musik og digtning. Som amatør udgav han således egne små værker som fx Lieder und Gesänge mit Melodien als Versuche eines Liebhabers. Det er dog takket være Mozarts melodi at Komm, lieber Mai er blevet stående for eftertiden.

Kom, maj, du søde, milde!

1. Kom, maj, du søde, milde!
gør skoven atter grøn,
og lad ved bæk og kilde
violen blomstre skøn.
Hvor ville jeg dog gerne,
at jeg igen den så!
Ak, kære maj! hvor gerne
igen i marken gå.

2. Du derfor smukt dig skynde,
kom, kære maj, o kom!
at snart vi kan begynde
på marken vor springom.
Men frem for alt du mange
violer tage med,
og nattergalesange
og kukkeren tag med!

Teksten er måske oversat af Mozarts enke

Men hvem oversatte Komm, lieber Mai, og hvem bragte Mozarts melodi til Danmark? Måske Mozarts enke Constance, som i årene 1810-20 boede i Danmark med sin anden mand, den danske kulturattaché Georg Nissen? Georg Nissen var i øvrigt den første, som gik i gang med at samle Mozarts værker i kronologisk orden og udgive en Mozart biografi. Det er bl.a. på dette grundlag, at Ludwig v. Köchel i 1862 kunne udgive sin værkfortegnelse.

Få klaverspil til fællessangen

Højskolerne har udgivet klaverakkompagnementer til 100 sange fra Højskolesangbogen. De er tilgængelige på diverse streamingtjenester (SpotifyiTunes og andre online tjenester) 

Stream akkompagnementerne.

God fornøjelse!

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Mozarts melodi

W.A. Mozarts melodi er komponeret i foråret 1791, samme forår som han fuldendte sin klaverkoncert i B-dur, KV 595. Sidste sats af denne koncert er en rondo med Kom, maj, du søde milde som gennemgående tema. 

Fakta om Kom, maj, du søde, milde!

Nr. 292 i Højskolesangbogens 18. udgave

Forfatter: Christian A. Overbeck, 1776

Komponist: W.A. Mozart, 1791

Køb sangbøgerne

Højskolesangbogen, Det blå sanghæfte, melodibøger, og CD'er.

Køb sangbøger 

Hent til din smartphone

Køb som app

Artiklen er skrevet af Helle Damkjær

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.