I østen stiger solen op

Baggrund Morgen

I 1837 udkom Ingemann og Weyses Morgensange til børn. Bogen består af syv morgensange, der i generationer er sunget ind i danske børn. I Østen stiger solen op er onsdagssangen, der skildrer solopgangen som et glimt fra paradisets kyst.

Skolelovene fra 1814 satte sang og musik på skemaet

I de skolelove, Danmark fik i 1814, spillede fagene musik og sang en stor rolle. Det var på et tidspunkt, hvor landet var på vej imod opløsning – med slaget på Reden i 1801, Københavns bombardement i 1807 og statsbankerotten i 1813. I den situation gik man i gang med at bygge landet op indefra.

Man startede med de yngste skolebørn. De nye skolelove var et tegn på, at Danmark opførte sig som et land med en fremtid. Musikken blev anset som særlig velegnet til at vække og forædle barnesjælene, og det blev obligatorisk for folkeskolelærerne at kunne beherske mindst ét musikinstrument.

Ingemann og Weyses morgensange til børn

I 1837 udkom Ingemann og Weyses Morgensange for Børn til brug ved de nyoprettede asyler for børn. I 1838 udkom Syv aftensange. De syv morgensange er i generationer sunget ind i danske børn, og det er bemærkelsesværdigt, at de mest betydningsfulde danske sange for børn er skrevet af to modne barnløse mænd.

 

undefined

B.S. Ingemann

Onsdagssangen skildrer solopgangen 

I østen stiger solen op er onsdagssangen, og den skildrer solopgangen som ”et glimt fra paradisets kyst”. Det skal minde os om Edens have, hvorfra solen kommer og bringer ”lys og liv og lyst” til jorden. 

Billedet kan genfindes hos Grundtvig i Jeg kender et land, hvor det hedder: ”Forjættede land!/ Du hilses i morgenens spejlklare strand.” Han skildrer her menneskets drøm om ”landet bag hav”.