Hvem sidder der bag skærmen

Baggrund Liv

Jeppe Aakjær skrev ikke kun digte, der hyldede den jyske bondekultur, men også politisk engagerede digte og romaner, der agiterede for en mere retfærdig fordeling af goderne i samfundet. Digtet om den fattige vejmand er Højskolesangbogens eksempel på Aakjærs politiske engagement. Carl Nielsen skrev melodien.

Digtet er skrevet på opfordring fra Politiken

Jens Vejmand er skrevet i Jebjerg 19. juni 1905. Et par uger tidligere havde Politikens nye redaktør, Henrik Cavling, inviteret Aakjær til at skrive en kronik, og Aakjær sendte ham digtet. Det kunne læses i avisen 26. juni. Digtet blev efterfølgende trykt i Rugens Sange 1906.

Idéen opstod på en cykeltur til Herning

På en cykeltur fra Herning til Holstebro i marts 1901 havde Aakjær mødt en fattig stenslager, som han betænkte med 25 øre. Aakjær førte udgiften ind i sin lommebog, og senere tilføjede han, at denne mand på landevejen gav ham den første idé til digtet Jens Vejmand

Samlede Værker bd. 4, 1919, skriver han om Iver Larsen, kaldet Gammel Ywer, der boede i nærheden af Aakjærs barndomshjem, at han var den type som er skildret i Jens Vejmand. 

undefined

Den revolutionære Aakjær

Aakjær beskrev i sine digte med stor kærlighed den jyske bondekultur, mens han i andre sammenhænge (bl.a. sine romaner) agiterede for en mere retfærdig fordeling af goderne og ordentlige forhold for tjenestefolkene. 

Højskolesangbogen antyder kun Aakjærs politiske engagement

I Højskolesangbogen antydes Aakjærs politiske engagement alene i denne sang, og bogen giver derfor ikke et billede af Aakjærs samlede indsats og betydning. Den forrige udgave af Højskolesangbogen rummede Her kommer fra dybet den mørke armé, som langt tydeligere end sangen om Jens Vejmand viser forfatterens revolutionære budskab.