Giv dem himlen tilbage

Baggrund Frihed og fællesskab

Halfdan Rasmussen skrev digtet til Amnesty Internationals 20-års jubilæum i 1981. Sangen er en klar appel til, at frie mennesker tager ansvar over for ofrene for autoritære regimers hensynsløse fremfærd. Til slut bliver vi mindet om, at også vi kan miste retten til et frit liv.

Digtet er skrevet til Amnesty International

Digtet er skrevet til den mellemfolkelige organisation Amnesty Internationals årsdag for oprettelsen i 1961. Organisationens formål er at støtte og fremme intentionerne i FNs menneskerettighedserklæring.

Halfdan Rasmussens digtning og 2. verdenskrig

Halfdan Rasmussens digtning tog sit udgangspunkt i 2. verdenskrig og modstanden mod nazismens umenneskelighed. Hans første digtsamlinger er stærkt præget af den dobbelte virkning af politisk vold og samfundsmæssig uret og skævhed. På mindestenen bag Helligåndskirken i København for de ukendte koncentrationslejrfanger står et af hans digte, trykt i Aftenland, 1950:

Muselmand. Ukendte Job.

Aske i en askehob.

Legioners sorg og ve

Sover i din askes sne.

Menneske. Navnløse ven.

Giv os mennesket igen.

De frie menneskers ansvar over for ofrene

Sangen til Amnesty International er en klar og enkel appel i et mildt, bevidst ikkeaggressivt sprog om det ansvar, frie mennesker har over for ofrene (strofe 1 ”dem”) for autoritære staters vilkårlige uretfærdighed og hensynsløse fremfærd mod svage og værgeløse.

Digtets sprog opererer med modsætninger mellem natur, troskyldighed og venlighed over for lænker, had og det at miste. Appellen til frie mennesker gentages i hver strofes ”Giv dem himlen/ sangen/ livet tilbage”. I et af sine sikre, poetiske udsagn siger Halfdan Rasmussen til slut, at vi skal give dem tilbage ”alt, hvad de har at miste”. Dermed mindes vi om, at også vi uden egen skyld kan miste retten til et frit liv – og dermed alt.

Ordforklaringer

1.5   lænker: de forfulgtes hjemlande under diktatur og afspærring

2.4   stilhedens klokke: modsat fængslers alarmklokke

2.7   cikader: syngende insekter

3.3   bærme: affald