Fordum var der fred på gaden

Baggrund Aften
Fordum Var der fred på Gaden

Denne unikke fællessang er oprindeligt en arie fra Carl Nielsens opera, Maskarade fra 1905. Teksten formidler kritik af tidens unge generation, og dennes opgør med de traditionelle former. På trods af oprindelsen arter musikken sig godt til fællessang - også med den storslåede finale hvor man nærmest løftes op på højdetonen af melodien.

Sangen er en arie fra Carl Nielsens opera Maskarade

Carl Nielsens opera Maskarade fra 1905 er bygget over Ludvig Holbergs komedie Mascarade fra 1724, som blev opført på det gamle teater i Grønnegade. Den handler om den evige generationskonflikt, hvor ungdommen vil more sig, og den ældre generation efterlyser alvor og respekt. Indholdet er tilsyneladende eviggyldigt generation efter generation. Sangen synges i operaen af den stokkonservative fader Jeronimus i fortvivlelse over sønnens – og senere hans egen kones – deltagelse i de letsindige maskerader (karnevaler). Desuden kritiserer han deres og hele tidens mangel på respekt for den ”sikre stige” og rangorden. 

Vilhelm Andersens libretto følger Holbergs tid

Carl Nielsen valgte litteraturhistorikeren Vilhelm Andersen til at skrive librettoen (teksten). Han havde tidligere skrevet om Holberg, men valget af ham skyldtes også, at Carl Nielsen havde set ham optræde meget morsomt som amatørskuespiller. Sproget i librettoen er bevidst holdt i en gammeldags form: ”fordum”, ”husbond”, ”madmor”, som samtidig får et modspil af mere moderne udtryk. 

Carl Nielsen
Carl Nielsen

Maskaraden

Holbergs komedie har som slutning på 1. akt et ”Intermedium”, en scene som der ikke er skrevet replikker til, men som viser en maskerade på scenen. Komponisten ændrede handlingsgangen, så de afgørende begivenheder og afslutningen på komedien foregår ved selve maskeraden. Det giver rige muligheder for musik, dans og ballet (bl.a. den berømte ”Hanedans”).

Pressen brød sig ikke om teksten men roste musikken for dens originalitet

Efter premieren på det kongelige Teater var pressen stort set enige om at kritisere teksten. Ikke overraskende syntes de fleste kritikere, at Holbergs originale tekst var bedre. Men de var også enig om, at musikken var original, og at komponisten uden at forfalde til at efterligne rokokotiden havde ramt en personlig stil, der på én og samme tid var moderne og i slægt med Holbergs tørre humor.

Se Fordum var der fred på gaden fra operaen Maskarade, DR 1968

Ordforklaringer:

1.1   fordum: tidligere
1.7   sukkerlade: Denne omskrivning af chokolade anvender Holberg selv