Farvernes landskab

Baggrund Norden

Sangen fortæller om Vadehavets forvandling i løbet af et døgn. Ifølge digteren, Jens Rosendal, handler den både om det enkelte menneske og det store fællesskab, om livet og evigheden. Melodien, der er komponeret af Valdemar Rasmussen, kom før teksten, og digtet følger således rytmen i melodien, som bliver til rytmen i Vadehavet.

Jens Rosendals signatursang for Vadehavet

Farvernes landskab er blevet en af digteren og højskolelæreren Jens Rosendals signatursange for Vadehavet. Digteren selv er bosat ved vandet i Vesterende Ballum med udsigt til Rømø og har haft sit bondehus i marsken i over 50 år. Marskens digter bliver Jens Rosendal også kaldt – netop fordi naturen ved Vadehavet er så stærk en inspirationskilde for mange af hans sange. Han opholder sig i naturen hver eneste dag.

Landskabets og livets cyklus

I teksten beskriver Jens Rosendal den forvandling, som landskabet omkring ham gennemgår i løbet af et døgn. På samme tid kan den også læses som livets cyklus, hvor sommermorgenen er en allegori for det, der venter os efter døden – paradiset! Ifølge digteren handler sangen både om det enkelte menneske og det store fællesskab, om livet og evigheden.

undefined

 

Læs portræt af Jens Rosendal i Højskolebladet

Melodien blev komponeret til en film om Emil Nolde

Melodien er komponeret af Valdemar Rasmussen, og oprindeligt blev den lavet til en film om maleren Emil Nolde, I Noldes landskab, som fotografen Carl Christiansen producerede i 1994 – en film som i fotos skildrer årets gang i Tøndermarsken. Valdemar Rasmussen stammer selv fra Tønder og var i en periode én af Jens Rosendals naboer i Ballum. Også Emil Nolde var bosat i marsken, hvor han malede i store dele af sit liv.

 

Se filmen I Noldes landskab

Valdemar Rasmussen opfordrede Jens Rosendal til at skrive teksten

Valdemar Rasmussen ønskede, at Jens Rosendal skulle skrive et nyt digt til den allerede komponerede melodi. Jens Rosendal fortæller selv, at han godt kunne lide mange af Emil Noldes malerier, men at digtet ikke alene er inspireret af maleren, men ligeså meget af det udsyn og alle de farver, han hele tiden selv møder, når han opholder sig i naturen ved Vadehavet.

Digtet følger rytmen i melodien

Da musikken er komponeret før teksten, er digtet naturligvis også inspireret af Valdemar Rasmussens rolige komposition, der oprindeligt blev skabt på trompet. Valdemar Rasmussen kom forbi Jens Rosendals hus og spillede melodien for ham. Jens Rosendal lod sig inspirere på en måde, hvor digtet skulle følge rytmen i melodien, som blev til rytmen i Vadehavet.

Når der i første linje står: ”Farvernes landskab blæst ud under himlen”, er den dobbelttydig. For det første blæser det ofte ude vestpå i marsken, og for det andet blæste Valdemar Rasmussen altid i sin trompet.