Guds nåde er en vintergæk

Baggrund Ny sang i 19. udgave

Simon Grotrian er helt unik blandt salmedigterne med et særpræget og eksplosivt nyskabende sprog. Hans salmer rummer mange fortættede erfaringer, tanker og følelser. Denne salme kommer omkring flere forskellige motiver: nåde, fastetid, bøn, Guds rige, håb, Guds åsyn og dåben. Med Grotrians poesi åbnes rummet snarere end at det lukkes i faste svar.

Salmen er udgivet da Simon Grotrian sprang ud som salmedigter 

Salmen stammer oprindeligt fra udgivelsen Jordens salt og verdens lys fra 2006, hvormed den allerede anerkendte lyriker Simon Grotrian sprang ud som salmedigter. 

Grotrians sprogbrug er bevidst uudgrundelige

Grotrian er helt unik blandt salmedigterne med et særpræget og eksplosivt nyskabende sprog, der for nogle vil gøre salmerne vanskeligt tilgængelige. Hvor de gamle salmer imidlertid kan være svære at forstå på grund af århundreders sproglig afstand, så er Grotrians salmer bevidst uudgrundelige, ”fordi vi aldrig kan komme omkring Gud med vores sprog”, som Grotrian selv har udtrykt det. ”Det ikke at ville udgrunde alting er en måde at være barn på,” har han sagt et andet sted, og derved kommer hans sprogbrug til i sig selv at rumme en væsentlig, teologisk og poetisk pointe.

Simon Grotrian Foto: Jørgen Ploug
Simon Grotrian - Foto: Jørgen Ploug

Den enkeltes ensomhed udvides i hvert vers

Nærværende salme er i overvejende grad henvendt til det syngende ”du”, men den enkeltes ensomhed udvides i hvert vers: ”ene er vi flere” (vers et), ”flere end du selv” [har grædt] (vers to), englene ler med (vers tre), og med stafetten bliver man en i en række af mange (vers fire).

Grotrian maler billeder med ord der holder salmen i en fast struktur

Med forskellige billeder holdes salmen sammen i en fast struktur af hver vers’ gentagne indledning: ”Guds nåde/rige/øje/kærlighed er…”. Grotrians tekst kommer omkring mange forskellige motiver: nåde, fastetid, bøn, Guds rige, håb, Guds åsyn og dåben. Hans salmer rummer i øvrigt sjældent egentligt kronologisk eller fortællende forløb, og de kan derfor læses som enkeltvers, som enkelte linjer eller som enkelte ord. Der males billeder med ord, ofte helt nyopfundne, sammensatte ord, og Grotrians salmer rummer mange fortættede erfaringer, tanker og følelser. Man bliver aldrig helt færdig med hans ord. 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Med fælles uvidenhed som udganspunkt kan vi søge at komme et svar nærmere

At Guds nåde i vers et er en fostergave, må med henvisning til Salmernes Bog 139,16 betyde, at den er os givet fra allerførste begyndelse som et menneskevilkår. I vers to er Guds rige en ammesø i landskabet, hvor den kan spejle himlens fugle. I vers tre er Guds øje en tordensol. Jeg har prøvet flere gange at tale med mine konfirmander om denne metafor. Jeg spørger dem indledningsvis, hvad de tror, en tordensol er. Der bliver som regel helt stille, indtil jeg aftvinger én et svar, der som regel lyder: ”Det ved jeg ikke”. Til dette kan jeg så sige: ”Det gør jeg heller ikke!”. Og med denne fælles uvidenhed som udgangspunkt – stillet under den samme poetiske himmel - kan vi så søge at komme et svar nærmere. Sådan kan stor poesi åbne rummet snarere end at lukke det i faste svar. Vers fire runder af med Guds altomfattende kærlighed og referencer til Jesus som ”vejen” og som 12-årig i templet, og det hele toner ud i efterfølgelse og mission, når vi giver det hele videre.  

Jesper Gottliebs todelte melodi følger tekstens metrik

Melodien af lektor og koncertproducent Jesper Gottlieb stammer fra samlingen Salmeregn fra 2007. Den er tydeligt opdelt i to rytmisk forskellige halvdele: Hvor første halvdel (takt 1-8) bevæger sig skiftevis i ottende- og fjerdedele i et regelmæssigt mønster, består sidste halvdel (takt 9-14) udelukkende af ottendedele. Det svarer til tekstens metrik, der fortættes i korte og knappe linjer i sidste halvdel. Et andet særpræg ved melodien er de ofte forekommende harmonifremmede toner på betonet pulsslag, der opløses opad efterfølgende, fx på et-slaget i takt 1, 2, 4, 5, 6 og 8. Endelig bemærker man den forløsende variation i harmoniseringen i sjette takt, hvor anden takts g-mol akkord erstattes af Es-dur.

Fakta om Guds nåde er en vintergæk

Udgives i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Simon Grotrian, 2006

Melodi: Jesper Gottlieb, 2007

Køb sangbøgerne

Højskolesangbogen, Det blå sanghæfte, melodibøger, og CD'er.

Køb sangbøger 

Hent til din smartphone

Køb som app

Artiklen er skrevet af Morten Skovsted, melodibeskrivelsen af Erling Lindgren.

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.