Glade jul/Stille Nacht/Silent Night

Baggrund Året

Ingemanns Glade jul er en fri gendigtning af den tyske salme Stille Nacht. Teksten formidler originalens begivenhed, men Ingemann giver den et andet forløb og et andet budskab. Selvom sangen oprindeligt var tænkt som en engangsforestilling, er den blevet verdens formentlig mest sunget julesalme og i Højskolesangbogen findes teksten til både den danske, tyske og engelske version.

Sangen er en fri gendigtning af Stille Nacht

B.S. Ingemanns Glade jul er en fri gendigtning af Stille Nacht, skrevet af den østrigske kapellan Joseph Mohr og første gang sunget ved en julegudstjeneste i Oberndorf nord for Salzburg 1818. Da kirkens orgel var i uorden, havde Mohr bedt en lokal lærer og organist, Franz Xaver Gruber, sætte musik til teksten, som så blev sunget til guitarakkompagnement.

Andagtsstemningen understreges i gentagelsen af første linje

Oprindelig bestod salmen af seks strofer, hvoraf 1., 6. og 2. strofe nu bruges – som i Stille Nacht og i de fleste af de mange oversættelser, fx den engelske version Silent Night. Både den tyske og engelske version bringes i Højskolesangbogen. I hver strofe gentages den første linje, ”Stille Nacht, heilige Nacht!”, og på den måde understreges andagtsstemningen – den himmelske ro, stilheden omkring kvinden der skal føde.

Sådan er det også i den anonyme oversættelse til engelsk, hvor der endnu tydeligere end i den tyske original fokuseres på, at strålerne fra Jesusbarnets ansigt åbner for en frelsende nåde (”the dawn of redeeming grace”, 3.4); at barnet er ”selvlysende”, har ikke sin rod i juleevangeliet, men i middelalderlige visioner, fx hos Den hellige Birgitta af Vadstena.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Ingemann skrev sin egen version

I stedet for at oversætte den tyske tekst valgte B.S. Ingemann i 1850 at skrive sin helt egen version på fire strofer, der nok formidler originalens begivenhed, men som giver den et andet forløb og et budskab, der understreger, at ”Jesusbarnet blandt os bor!” (3.2): Selve fødslen nævnes i datid, men englene er her og nu, dvs. evige – fx ”Det er englene, hyrderne så” (2.3).

Ingemann gør englene til hovedpersoner

I den tyske tekst nævnes englenes halleluja, i den engelske oversættelse nævnes slet ingen engle. Derimod gør B.S. Ingemann nærmest englene til hovedpersoner, fordi det er dem, der formidler underet i Betlehem til os, der fejrer begivenheden hvert eneste år.

Glade jul

1. Glade jul, dejlige jul,
engle dale ned i skjul!
Hid de flyve med Paradis-grønt,
hvor de se, hvad for Gud er kønt,
//: lønlig iblandt os de gå. ://

2. Julefryd, evige fryd,
hellig sang med himmelsk lyd!
Det er englene, hyrderne så,
dengang Herren i krybben lå,
//: evig er englenes sang. ://

3. Fred på jord, fryd på jord,
Jesusbarnet blandt os bor!
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har Himmerigs dør oplukt,
//: salig er englenes sang. ://

4. Salig fred, himmelsk fred
toner julenat herned!
Engle bringe til store og små
bud om ham, som i krybben lå,
//: fryd dig, hver sjæl, han har frelst! ://

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Melodien bevæger sig næsten udelukkende i treklange

Den bredt udformede, iørefaldende melodi bevæger sig næsten udelukkende i treklange. Hertil passer guitaren fint som det instrument, der både giver takten og bærer akkorderne.

Den mest sungne julesalme

Ved julegudstjenesten 1818 blev sangen opført i udsættelse for tenor- og basstemme akkompagneret af kor og guitar. Skønt sangen var tænkt som en engangsforestilling og kun har overlevet i kraft af, at der nogle år efter blev fundet en kopi af tekst og noder nedskrevet og signeret af Joseph Mohr, er det blevet verdens formentlig mest sungne julesalme.

Sangen blev sunget under første verdenskrig

Efter sigende blev den under første verdenskrig sunget sammen af soldaterne på begge sider af frontlinjen og på hvert deres sprog. Det fortæller med al tydelighed om dens udbredelse og popularitet.                                                                                            

 Våbenhvile i julen: Soldater fejrede jul med fjenden

Fakta om Glade jul

Nr. 237, 238 og 239 i Højskolesangbogens 18. udgave

Tekst: B.S. Ingemann, 1850. Gendigtning af Joseph Mohrs salme Stille Nacht fra 1816.

Melodi: Franz Gruber, 1818

Køb sangbøgerne

Højskolesangbogen, Det blå sanghæfte, melodibøger, og CD'er.

Køb sangbøger 

Hent til din smartphone

Køb som app

Første del af artiklen er skrevet af Jørgen Aabenhus og melodibeskrivelsen af Lars Davidsen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.