Gi' os lyset tilbage

Baggrund Ny sang i 19. udgave

Fællessangen til efterskoleholdet ved DGI’s landsstævne i 2009. Melodien kom først og sangteksten blev til på opfordring af komponisten. Sangen kredser om centrale pointer og udfordringer i ungdomslivet, og den opfordrer til at holde hjertet åbent og sindet frit. Melodien er fængende og med et dynamisk drive. Sangen er meget populær på landets efterskoler.

Rasmus Skov Borring komponerede sangen til efterskolerne 

Da en lang række efterskoler i 2009 skulle deltage i DGI’s landsstævne, sad efterskolelærer og komponist Rasmus Skov Borring med i styregruppen for det samlede efterskolehold. Han fik opgaven med at skrive en sang, som handlede om ungdom og efterskoleliv. Lidt atypisk for de fleste fællessange, startede Rasmus Skov Borring med at komponere en melodi, der for ham rummede følelserne og stemningerne i det at være ung og gå på efterskole. Da melodien begyndte at hænge sammen, tog han kontakt til Per Krøis Kjærsgaard, der få år forinden havde fået kæmpehittet Linedanser med i den 18. udgave af Højskolesangbogen. Linedanser havde nærmest lagt efterskoledanmark ned i ren begejstring, og det var derfor oplagt at høre Per Krøis Kjærsgaard, om han ville bidrage til en ny fællessang til efterskoleholdet til DGI’s landsstævne. Resultatet blev Gi’ os lyset tilbage.

Per Krøis Kjærsgaards tekst bygger på en længsel efter et rummeligt Danmark

Per Krøis Kjærsgaards tekst er først og fremmest bygget på en længsel efter det Danmark, som, han mener, er udfordret af en stigende modstand mod folk fra andre kulturer, der kommer til Danmark. Denne pointe er gennemgående, men kommer tydeligst til udtryk i tekstens sidste to linjer: “Hjertet er åbent og sindet er frit. Sådan er landet jeg gerne vil kalde for mit.” Forfatteren selv udnævner da også disse to linjer til sit eget favoritsted i sangen.  

Sangen minder os om, at der kun kan leve skygger, hvor der også er lys

Herudover kredser sangen om helt centrale pointer og udfordringer i ungdomslivet, og ikke mindst i efterskole-, og for den sags skyld højskolelivet. Per Krøis Kjærsgaard fortæller, at vers tre er skrevet med en helt konkret elev i tankerne, der i den grad kæmpede med sindets mørke sider. Et ungt menneske der, som rigtig mange unge i dag, kæmpede med angst og følte sig fanget i skyggerne. Men i sangen bliver vi mindet om, at der kun kan leve skygger, hvor der også er lys. Denne påmindelse bliver efterfølgende fulgt op af et opråb, eller måske nærmere en bøn: “Gi’ os lyset tilbage”, som samtidig ender med at blive sangens titel. 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Efterskolefællesskab med tolerance og frisind

I sidste vers opsummeres sangens to centrale pointer. Først selve efterskoleåret og livet med kampe og kærlighed, og ikke mindst fællesskabet og den fælles rejse man er på. Her er Helios - den græske solgud - billede på, at man i løbet af et år på efterskole vandrer ikke mod, men derimod med lyset. Når året er gået, fortsætter et nyt skoleår, hvor nye elever springer på, men hvor Helios, solen og lyset, vandrer videre. Endelig kulminerer sangen, som tidligere nævnt, med længslen og bønnen efter det Danmark, som var, hvor tolerancen og frisindet er hjørnestenene. 

Rasmus Skov Borrings medrivende melodi er skrevet til unge

Ønsket fra komponist Rasmus Skov Borring var, at melodien skulle tale til unge og med hans egne ord, så er det en kombination af en folkesang og en popsang. Sangen er opdelt i vers og omkvæd. Versene begynder relativt dybt med en række tonegentagelser, der arbejder sig løbende opad mod det fængende omkvæd. Det indledes effektfuldt med råbet/bønnen ”Gi’ os lyset tilbage” og slutter med en trinvis stigende basgang over næsten en oktav (fra D til C), hvilket forstærker sangens dynamiske drive.  

Sangen er Rasmus Skov Borrings første bredt kendte fællessangskomposition og må på den måde anses for at være en vigtig del af hans gennembrud som fællessangskomponist.

Fakta om Gi' os lyset tilbage

Udgives i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Per Krøis Kjærsgaard, 2009

Melodi: Rasmus Skov Borring, 2009

Sangen er skrevet til efterskolerne på DGI's Landsstævne 2009.

Køb sangbøgerne

Højskolesangbogen, Det blå sanghæfte, melodibøger, og CD'er.

Køb sangbøger 

Hent til din smartphone

Køb som app

Artiklen er skrevet af til Peter Munk Povlsen

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.