Fortabt er jeg stadig

Baggrund Ny sang i 19. udgave
Fortabt er jeg stadig

En kærlighedssang der i et poetisk sprog viser dele af et parforholds følelsesmæssige og praktiske problematikker. Med sin letløbende melodi og et fast struktureret gentagelsesmønster illustrerer sangen den forelskelse og fortabelse, der gjorde parrets møde i sne til et varende parforhold.

Stine Pilgaards digt er fra romanen Meter i sekundet

Stine PilgaardMeter i sekundet, 2020, består af ni dele, og hver af delene afrunder romanens jeg-fortæller med en sangtekst – heriblandt Fortabt er jeg stadig.

Digtet er oprindeligt en kærlighedssang til forfatterens kæreste

Denne kærlighedssang skrev romanens forfatter 11. oktober 2018 som en fødselsdagsgave til sin kæreste. Som forlæg for tekstens sonetagtige rytme og struktur havde hun Lisbeth Smedegaard Andersens salme Du fødtes på jord med melodi af Erik Haumann i hovedet; men hun fik i dagens anledning lavet en ny melodi. Det er dog Katrine Muff Enevoldsens melodi, der nu synges i offentligheden.

Stine Pilgaard

Den cirkulære struktur understreger kærligheden i digtet

Det iørefaldende er den figur, som i metrikken kaldes epanastrofe, og som fx kendes fra H.A. Brorsons Her vil ties, her vil bies. I Fortabt er jeg stadig gentages hver strofes sidste verslinje i den næste strofes første verslinje; og når tekstens sidste linje er identisk med dens første linje, markerer det en cirkulær struktur: Digtet vil ingen ende tage, det fortsætter i det uendelige. Og det er jo netop, hvad teksten tematiserer, en cyklus: Kærligheden, der bliver ved og ved – og som omfatter dagliglivets gentagelser (jf. 4.1-4), tanken om alternativer (jf. 3.1-3) og det at tage hinanden for givet (jf. 7.2). ”Formen”, har forfatteren sagt, ”mimer vel, en livscyklus, et hamsterjul, en grammofonplade der er gået i hak, en vielsesring, uendeligheden.”

Parforholdets forelskelse og fortabelse eksemplificeres i teksten

Teksten eksemplificerer altså forskellige aspekter af et parforholds følelsesmæssige og praktiske problematikker, men den gør det i et poetisk billedsprog, som både kan pege på det personlige, der præger teksten, og det generelle: relationen mellem to i alle kærestepar. Når digteren har valgt fire ord fra vers 7 som digtets titel, er det en markering af, at der i gentagelsesmønsteret er en stabil kerne, nemlig den forelskelse og fortabelse der gjorde parrets møde i sne til et varende parforhold.

Billedsproget er frit flydende og veksler mellem sproglige metaforer (som fx ”en luftløs ballon” (2.6) og ”sænk mine skibe” (6.4)) og udtryk, der indfanger en tilstand, en stemning eller en erkendelse. 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Stine Pilgaard sender en hilsen til Inger Christensen

Med verslinjen ”men latteren tegner dit ansigt så smukt” (3.4) sender Stine Pilgaard en hilsen til sin lyriske inspirator Inger Christensen, som i sin digtcyklus Alfabet har en verslinje, der lyder: ”som når latteren tegner dit ansigt i luft”; netop Inger Christensen, der i høj grad valgte at lægge sit poetiske sprog ind i stramt strukturerede former, er forbillede for mange nutidige forfattere, der tiltrækkes af at skrive i den bundne form, som en sangtekst er. Fortabt er jeg stadig er et fint eksempel på, hvordan den poetiske kreativitet kan styrkes af, at digteren pålægger sig selv strenge formelle krav.

Den fortællende melodi følger teksten

Melodien af højskolelæreren og sangeren Katrine Muff Enevoldsen er letløbende. De lige lange toner gør den fortællende, og den veksler mellem fremdrift (takt 7-10 med den trinvis stigende bas) og vuggende ro (takt 11-14 med den fastholdte G-Durakkord). Som teksten bremser melodien op i versets to sidste linjer, som med en sekvens (”og der går vi hen” – ”igen og igen”) slutter med en C-dur, der som dominant i F-dur leder sangen videre til næste vers i det cykliske forløb.

Fakta om Fortabt er jeg stadig

Udgives i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Stine Pilgaard, 2018

Melodi: Katrine Muff Enevoldsen, 2019

Teksten er oprindeligt udgivet i romanen Meter i Sekundet, 2020.

Køb sangbøgerne

Højskolesangbogen, Det blå sanghæfte, melodibøger, og CD'er.

Køb sangbøger 

Hent til din smartphone

Køb som app

Artiklen er skrevet af Jørgen Aabenhus, melodibeskrivelse af Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.