For vist vil de komme

Baggrund Ny sang i 19. udgave
For vist vil de komme CC by Kathy 2408

Vindersangen ved højskolernes 175-års jubilæum i 2019. Sangen sammenkæder på poetisk vis en spontan lovprisning af naturen med nødvendigheden af at tænke bæredygtighed ind som et moderne livsvilkår. Den inviterer til en fælles oplevelse af dagens Danmark. Og en opfordring til at dele drømmen om en fælles fremtid.

Lisbeth Smedegaard Andersen har skrevet jubilæumssangen

I anledning af højskolernes 175-års jubilæum i 2019 udskrev Foreningen for Folkehøjskoler i Danmark en konkurrence, der efterspurgte nye sangtekster ”i øjenhøjde med nutidens Danmark.” blev med denne sang kåret som vinder. 

 

Læs mere om kåringen af Lisbeth Smedegaard Andersens jubilæumssang

 

Sangen repræsenterer både tradition og fornyelse

Sangen repræsenterer en velgørende kombination af tradition og fornyelse. I udgangspunktet forbinder den sig med den naturlyriske landskabsbeskrivelse, som er så rigt repræsenteret i Højskolesangbogen. Der er i teksten tilmed indlejret referencer til forgængerne, tydeligst i vers tre: ”som hylden, der breder de svalende hænder,” der rummer en veloplagt hilsen til Johannes V. Jensen.

I det moderne samfund presser mennesket naturen

Et nyt perspektiv i sangen er imidlertid, at vi ikke uforbeholdent kan hengive os til en lovprisning af naturens herligheder. Naturen er nemlig under pres som følge af menneskets uhæmmede omgang med den. Det moderne samfund er underlagt en vækstfilosofi, der driver rovdrift på naturressourcerne. Kloden er indtrådt i den antropocæne tidsalder, hvor menneskeheden har efterladt sig spor af ødelæggelser, som er uoprettelige. Både globalt og lokalt er der tale om en gradvis nedbrydning af det naturgrundlag, som er vores omgivelser og ophav. Det gælder naturligvis klimakrisen, men også anvendelsen af pesticider, som skader biodiversiteten i flora og fauna. I vers to omtales naturområder, ”hvor arter dør ud og forsvinder.” Tilsvarende fortælles der i vers fire ”om det vi er tankeløst nær ved at miste.” 

Bæredygtig tænkning som et moderne livsvilkår

Dette forhold pålægger os et særligt ansvar i omgangen med naturen. Vi må i fællesskab drømme om en fremtid med ”en ligevægtssfære” (vers fem) og en ”tæt symbiose” (vers fem) med naturen. Dermed sammenkæder sangen den spontane lovprisning af naturen med nødvendigheden af at tænke bæredygtighed ind som et moderne livsvilkår. 

Teksten understreger den cirkulære tidsopfattelse af naturen

Det understreges af slutlinjerne i hvert vers: ”for vist… ”. Her markerer gentagelsen det kredsløbsmotiv, der netop kendetegner naturens gang. Den cirkulære tidsopfattelse, hvor det hele vender tilbage i sig selv, står i kontrast til den moderne verdens lineære tidsopfattelse, som tværtimod beskriver en stigende vækstkurve. 

Sangen opfordrer til at dele drømmen om en fælles fremtid

Sangen rummer ikke noget jeg eller mig eller du eller dig eller han/hun/den/det. Der er til gengæld et vi og et os og et vort. Sangen er på forhånd fællesskabsorienteret. Vi er inddraget tekstens univers og deler perspektiv med hinanden. Dermed er der etableret en forbindelse mellem tekstens budskab og den syngende forsamling. Sangen inviterer til en fælles oplevelse af dagens Danmark. Og en opfordring til at dele drømmen om en fælles fremtid. 

undefined

Lisbeth Smedegaard Andersen

Bent Fabricius-Bjerres melodi følger fællessangstraditionen

Sangbogsudvalget bad Bent Fabricius-Bjerre skrive en melodi til teksten. Den er i en letløbende visepræget stil, og med sin 6/8-takt lægger den sig både op ad den danske fællessangstradition og stemmer med digtets tredelte metrik. Den erfarne komponist benytter sig af en kvintskridtsekvens og løft til 4. trin midtvejs i melodien - velprøvet og velfungerende. 

Jens Lysdals moderne melodi giver kant til tekstens tredeling

Jens Lysdals melodi er skrevet ud fra en moderne guitartradition, hvor 4/4-rytmen er næsten eneherskende. Det giver en kant til tekstens tredeling svarende til digtets fornyelse af fædrelandssangen. Melodien er præget af tonegentagelser og synkoper, men er alligevel let at synge. 

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Fakta om For vist vil de komme

Udgives i Højskolesangbogens 19. udgave

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2019

Melodi: Bent Fabricius-Bjerre, 2019 og Jens Lysdal, 2019

Sangen er skrevet i anledning af højskolernes 175-års jubilæum i 2019.

Artiklen er skrevet af Jørgen Carlsen, melodibeskrivelsen af Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.