Du, som har tændt millioner af stjerner

Baggrund Aften

Den nutidige aftensang er kendt blandt mange, siden den blev sunget første gang på FDF's landslejr i 1981. Salmeforfatter og biskop Johannes Johansen formidler klassiske budskaber om lovprisning og trosbekendelse i sin salme, hvis melodi er skrevet af Erik Sommer.

FDF's landslejr 1981

Denne lille aftensang kom med i Den danske Salmebog i 2002, men var allerede kendt af mange voksne og børn fordi den oprindelig var skrevet til FDF’s landslejr ved Julsø ved Himmelbjerget i 1981. Efter nogle små justeringer i 1982 blev den trykt i diverse sangbøger brugt af børn og unge. Efter optagelsen i salmebogen er den blevet uhørt kendt og populær.

Johannes Johansen skriver Ingemann ind i nutiden

Sangen kan siges at være en moderne fortsættelse af Ingemanns Morgen- og aftensange, som har haft en stærk placering i hjem og skole, siden de udkom i 1837. Johannes Johansens sang er ny i sprogtonen, men tager de samme temaer op: Han lovpriser Gud for hans skaberværk og bekender troen på denne Gud, som er hvert enkelt menneske nær med sin omsorg og kærlighed. Lovprisning og bekendelse er således optakt til sangen i første strofe.