Du är det finaste jag vet

Baggrund Frihed og fællesskab

Sangen er Bjørn Afzelius bearbejdelse af en cubansk sang, der er skrevet af troubadouren Silvio Rodriguez. Den har sin baggrund i den tredje verdens kamp for menneskerettigheder. Tekstens "Du" er friheden, der er lige så vigtig for mennesket som stjernerne, naturkræfter og alt det levende, der omgiver os.

Björn Afzelius bearbejdede sangen

Sång till friheten er Björn Afzelius’ bearbejdelse af den cubanske originaltekst El día feliz que está llegando (den lykkelige dag, som kommer). Den blev indspillet på lp’en Innan tystnaden, som han lavede sammen med Göteborgrockbandet Globetrotters i 1982. Den blev solgt i over 100.000 eksemplarer, og sangen blev umiddelbart en klassiker.

Ungdomsoprørets samfundskritiske musikbevægelse

1968-begivenhederne forstærkede det ungdomsoprør, som var foranlediget af Vietnamkrigen, og vakte en alternativ samfundskritisk og venstreorienteret musikbevægelse i Sverige i protest mod bl.a. den kommercielle underholdning. Frie teater- og musikgrupper så dagens lys, en urolig og kreativ tid med kvindeforestillinger, teltprojekter, alternative festivaler, knyttede næver og kulturelle grænseoverskridelser. Inspirationen blev hentet fra musik- og sangskrivere i andre verdensdele.

Björn Afzelius og Hoola Bandoola Band

Björn Afzelius begyndte sin karriere i den progressive musikbevægelses flagskib Hoola Bandoola Band i 1970 og blev inspireret af sin kollega Mikael Wiehe til at skrive sine egne melodier. Hoola Bandoola Band blev stildannende og fik en hel generation af visesangere og rockmusikere til at begynde at synge med skånsk accent.

Også den politiske del af rockmusikken i Danmark i 1970’erne og 80’erne blev inspireret af dette band og af den svenske ”musikrörelse” i det hele taget. Björn Afzelius holdt fast ved sine socialistiske idealer, og sammen med bl.a. Mikael Wiehe optrådte han ved talrige politiske arrangementer, specielt til fordel for folk i Latinamerika.

Sangens "Du" er friheden

Sangen har sin baggrund i den tredje verdens kamp for menneskerettighederne. I de to første vers er man i tvivl om, hvem ”Du” er og kan måske tro, at der er tale om en mere traditionel kærlighedssang. Først i tredje vers afsløres, at sangen drejer sig om friheden, og at vi har et fælles ansvar for dens virkeliggørelse. Ved den afsluttende gentagelse af 1. strofe betones, at friheden er lige så essentiel for mennesket som stjernerne, naturkræfterne og alt det levende, som omgiver os.