Det var en lørdag aften

Baggrund Kærlighed

Sangen er en dansk folkemelodi, der hører til kernen af den danske sangskat. Svend Grundtvig stod for gendigtningen af visen om den mistede kærlighed, der fører til en mistro til kærligheden i det hele taget. Visen er blevet folkeeje, og populariteten kan blandt andet aflæses i de mange kunstnere, der har taget sangen til sig.

En central del af den danske sangskat

Sangen har formentlig sin oprindelse på Sjælland tilbage i 14-1500-tallet og hører til kernen af den danske sangskat. Den fortæller den gribende historie om en ung kvindes oplevelse af svigtet kærlighed. Hele handlingen udspiller sig i løbet af mindre end et døgn.

Den mistede kærlighed

Lørdag aften sidder hun og venter håbefuldt på, at kæresten skal dukke op ”og hver en gang at døren gik, / jeg tro’de det var dig” (strofe 2,3-4). Men forgæves. Hun håber søndag morgen i det mindste at se sin elskede i kirken, men heller ikke dette sker, ”for du har få’t en anden kær / og slagen mig af sind” (strofe 4,3-4). Tilbage er kun sorgen og græmmelsen over den mistede kærlighed. Og mistroen til kærlighed i det hele taget. Det er en sjælfuld skildring af et hverdagsdrama, der udspiller sig til alle tider.

Svend Grundtvigs gendigtning

Sangen er udgivet og redigeret af Svend Grundtvig (1824-83), som er søn af N.F.S. Grundtvig og fra faderen har arvet interessen for gammel folkedigtning. Den stammer fra værket Nye og gamle Viser af og for det danske Folk udgivet ved P.O. Boisen, 1. udg. 1849.

 

En 150 år gammel melodibog

Originalen har en mere erotisk tendens

Svend Grundtvig har foretaget en regulær omdigtning af et ældre forlæg. Han har ”poetiseret” handlingen og gjort sangen længere. I den originale tekst hedder det f.eks.: ”Men der jeg kom til kirken, / da så jeg ikke dig, / da var du gået en anden vej / for at bedrage mig”, eller senere: ”Hvor skal man elskov finde, / hvor ingen elskov er”. Der er i originalen en mere kødelig erotisk tendens end i Svend Grundtvigs gendigtning.