Der truer os i tiden

Baggrund Sprog og ånd
Der truer os i tiden

Ole Wivel skrev sangen til indvielsen af Båring Højskole, der blev skabt i atombombens skygge efter 2. verdenskrig. Med atombomben over Hiroshima er mennesket med dets viden inden for naturvidenskab og teknologi blevet i stand til at udrydde alt liv. Ole Wivel knytter håbet til de kommende generationer, der har mulighed og ansvar for at træffe deres egne valg.

Sangen er skrevet til indvielsen af Båring Højskole

Sangen er – ligesom Thorkild Bjørnvigs Mørk er november (Højskolesangbogens nr. 210) – skrevet til Båring Højskoles indvielse og som en advarsel til den unge generation.

Båring Højskole blev skabt i atombombens skygge efter 2. verdenskrig. Til indvielsen skulle der skrives en højskolesang, som både skulle se den truende virkelighed i øjnene og vise veje frem.

 

Læs tidligere forstander Johs. Engbergs fortælling om Båring Højskole

Truslen er vores egen sikre viden

Thorkild Bjørnvig kaldte truslen for beregning, forstand og foragt, mens Ole Wivel kaldte den vor egen sikre viden. Heroverfor stillede Bjørnvig legen og sangen, mens Ole Wivel henviste til ”Ordet”. I Ordet overvintrer sandheden. I Ordet blev verden skabt, ved Ordet opretholdes verden, i Ordet fornys vort liv.

Ole Wivel hentede inspiration fra atombombens skygge

Teksten er skrevet med inspiration fra et billede på en væg i Martin A. Hansens skrivestue. Wivel havde ofte set billedet, der viser skygger på en mur i Hiroshima. Atombombens lys har ”fotograferet” de kroppe, som bombens varme straks efter smeltede. Adams billede var nedskrevet til skyggen på en mur.

Mennesket selv er blevet den største trussel

Sangen er skrevet til den gamle tyske melodi, der anvendes til Peter Dass’ salme Om alle mine lemmer (Højskolesangbogens nr. 45). Hos Peter Dass kommer truslen fra menneskenes ydre livsvilkår og frelsen fra Guds omsorg. Ved at benytte melodien kunne Wivel pointere, at det ikke længere er naturen, men mennesket selv, der er den største trussel (strofe 2).