Dengang jeg drog afsted

Baggrund Historien
Dengang jeg drog afsted

Peter Faber skrev denne skillingsvise, der blev udgivet umiddelbart efter Treårskrigens udbrud i foråret 1848. Visen er lagt i munden på en ung bonde, der er på vej til fronten. I visen giver den unge mand fem grunde til, hvorfor han skal slås: pigen, forældrene, sproget, flaget og kongen. Sangen forenede høj som lav i Danmark, men efter nederlaget i 1864 mistede den magien.

Sangen udkom under Treårskrigen

Treårskrigen (1848-1850) begyndte i foråret 1848 som en konflikt inden for Helstaten mellem danskere og tysksindede slesvig-holstenere. Den udviklede sig til en international konflikt, da slesvig-holstenerne fik støtte fra Preussen og Det Tyske Forbund. Dengang jeg drog af sted udkom i april 1848, da krigen mellem Slesvig-Holsten og Danmark netop var brudt ud.

Skillingsviser var almindelige efter større begivenheder

Det var almindeligt umiddelbart efter en større begivenhed at falbyde småtryksager på gader og markeder, gerne anonyme og ofte i form af folkelige viser med melodramatisk indhold, de såkaldte skillingsviser. Denne vise hæver sig såvel i form som indhold langt over de fleste.

Den unge bonde på vej til fronten

Visen med titlen Den tapre Landsoldat er lagt i munden på en ung bonde, der er på vej til fronten. Den unge mand giver fem grunde – én i hver strofe – til, at han skal ud at slås: pigen, forældrene, sproget, flaget og kongen. Hans overvejelser går fra det nære til det almene, og i sidste strofe samles alle argumenterne. Visen slutter med en trøst til de efterladte, hvis han skulle falde: Han holdt sit løfte til dem alle.

Sangen forenede danskerne

Sangen forenede alle i Danmark: fra høj til lav fra by til land. Fra alle samfundslag sang man med på slagsangen. Krigens realiteter lå langt væk.

Frederik 7. lovede en fri forfatning

Frederik 7. var netop blevet konge og lovede straks en fri forfatning, der kom med grundloven året efter. Det er formentlig kommet bag på denne svage personlighed, at han fik så overvældende en popularitet, som tilfældet var. Hans valgsprog: ”Folkets kærlighed, min styrke” kom til at passe fortræffeligt på ham. Når hans forgænger Christian 8. blev betragtet som mindre dansk (strofe 5.7) skyldes det, at han gennem sine forordninger tog stort hensyn til den tysktalende og -tænkende del af befolkningen i staten.

Peter Fabers slagere var populære 

Denne vise og Højt fra træets grønne top, som Peter Faber skrev samme år, kan kaldes de første danske slagere. Dengang jeg drog af sted blev solgt til fordel for de efterladte fra krigen, og sangen blev sendt i tusindvis af eksemplarer til soldaterne.

I krigsårene blev der skrevet mindst fem andre tekster på samme versemål. Allerede i 1848 kom der svenske, norske og engelske oversættelser, og senere blev den omdigtet til en tysk smædevise om danskerne. Selv i den amerikanske borgerkrig 1861-65 blev melodien anvendt til amerikansk tekst, og i 1918 – i 1. Verdenskrig – kunne man endnu høre melodien til engelsk tekst.

Sangen mistede magien efter 1864

Efter nederlaget i 1864 mistede sangen sin magiske virkning og blev i stedet oplevet smertelig eller - for andre - ironisk.