Den signede dag

Baggrund Morgen

Den muligvis mest sungne danske melodi blev forbudt til den lejlighed, den var skrevet til. I protest nedlagde Grundtvig sit embede ved Vor Frelsers Kirke i København. Salmen er dog fuld af lys og glæde og bruges ved alle festlige kirkelige handlinger. I Højskolesangbogen har den altid været nr. 1.

Grundtvig blev underlagt censur

I anledning af 1000-året for Ansgars ankomst til Danmark udgav Grundtvig i 1826 Danske Højtids-Psalmer, som var tre salmer, han ønskede anvendt i kirkerne ved jubilæets festgudstjenester.

Der blev af de kirkelige myndigheder nedlagt forbud imod at synge dem pinsedag, hvor festen skulle afholdes, da Grundtvig på dette tidspunkt var midt i en injurieproces for et angreb på en af tidens store teologer, H.N. Clausen.

Den muligvis mest sungne danske salme blev således forbudt ved den begivenhed, den var skrevet til. Som protest nedlagde Grundtvig sit embede ved Vor Frelsers Kirke i København. Injurieprocessen endte senere på året med, at Grundtvig blev idømt livsvarig censur, som først blev ophævet i 1837.

 

Grundtvig blev dømt for at svine professor til

Den signede dag er en gendigtning

Den signede dag er en gendigtning af den gamle dagvise fra Hans Thomissøns salmebog fra 1569, en af de første danske salmer efter reformationen.

Grundtvigs oprindelige udgave af salmen er bredt fortællende i form og billedbrug og henviser nogle steder direkte til 1000-årsfesten. Versionen i Højskolesangbogen har Grundtvig selv forkortet og bearbejdet.

Sol og Gud, liv og død

Salmen er fuld af lys og glæde. Den begynder med solens opstigen af havet (som Jakob Knudsens Se nu stiger solen af havets skød), og den slutter (vers 7) med livet efter døden, hvor evigheden sammenlignes med en borg, hvor mennesker omgivet af lys omgås hinanden som venner. Billedet af himlen som en borg har Grundtvig sandsynligvis hentet i eddadigtet Vølvens spådom.

For Grundtvig er solen et billede på Gud, som er altings begyndelse og slutning. Gud kom til jorden (vers 2), han giver liv til alt (vers 3-5), og han kysser os i aftenrøden (vers 6). Alt er i Guds hånd.  

Rejsen til evigheden

At sidste vers indledes ”Så…”, betyder ikke, at vi efter døden endelig kommer til evigheden, hvor det egentlige venter, for det er ikke Grundtvigs syn. ”Så…” betyder i stedet ligeså og henviser til, at vi rejser til evigheden, således som vi lever livet på jorden. Også på den rejse er vi omgivet af Guds lys.

Den velsignede dag

Den signede dag betyder den velsignede dag, og salmen bruges ved alle festlige kirkelige lejligheder.