Den danske sang er en ung blond pige

Baggrund Sprog og ånd

Teksten er skrevet af Kai Hoffmann, som et lejlighedsdigt, en prolog, til et landssangstævne. Carl Nielsen har skrevet melodien, som ifølge Jørgen I. Jensen er bevidst om køn. Dens tekst "Så syng da Danmark" er vignet på Højskolesangbogens 18. udgave.

En prolog til landssangsstævne

Teksten er skrevet som et lejlighedsdigt, en prolog, til et stort anlagt landssangstævne. Man ønskede at manifestere korforeningernes folkelige arbejde landet over og valgte Johan Hye-Knudsen som dirigent.

I alt mødtes ca. 25 kor fra hele landet - lige fra Det Kongelige Operakor til sangforeningen "Bamsen" fra Frederikshavn. Stævnet fandt sted på Det kongelige Teater 1. juni 1924. Fra scenen blev prologen reciteret af skuespilleren Johannes Nielsen, der tidligere havde været teatrets chef. Prologen stod dagen efter at læse i Berlingske Tidende. Den bestod af fem strofer, og heraf medtager Højskolesangbogen de tre første.

Kai Hoffann henter inspiration i dansk natur og historie

Lyrikeren Kai Hoffmann træffes i 1920’erne som en flittig lejlighedsdigter. Til Den danske sang henter han inspiration i dansk natur og historie.

Det positivt engagerede sprog formidler en lys og festlig, medrivende stemning, som i strofe 3 kulminerer i en direkte appel til det ganske land om at lade ”sangen løfte sig” lige så selvfølgeligt, som det sker i naturens verden.

Så syng da Danmark lad hjertet tale 

De mange bogstavrim (fx bøge-bølger, kunst -kamp) og den lidt pompøse nationale stil har været med til at give sangen dens folkelige appel. Fra og med 18. udgave af Højskolesangbogen har indledningen til 3. strofe, ”Så syng da Danmark lad hjertet tale” været anvendt som bogens vignet.

To udeladte strofer

De udeladte strofer er i højere grad bestemt af den lejlighed, som prologen blev skrevet til. Det var Kaj Hoffmann selv, der undlod dem, da han to år senere henvendte sig til Carl Nielsen og bad denne overveje at skrive en melodi til de tre første vers.

Ordforklaringer

2.8   Bjarkemål:

det navnkundigste af den nordiske oldtids digte fra o. 900, gendigtet af Grundtvig – se ”Sol er oppe” (HS 473). I Snorre Sturlasons Olav den Helliges Saga fra 1220 synger en skjald før slaget ved Stiklestad i 1030 de første strofer af Bjarkemålet for at vække Olavs mænd til kampen.

Carl Nielsens kraftfulde melodi

Carl Nielsen satte melodi til sangen i 1926. Melodien har et kraftfuldt, let insisterende tonefald pga. de mange gentagne toner i melodiens første del.

Når melodien bliver kønsbevidst

I 70-erne og 80-erne kunne digtets indledende lidt sødladne beskrivelse af den unge blonde pige stå i vejen for sangens udbredelse i en del kønsbevidste kredse, men det har Carl Nielsen faktisk taget højde for i melodien.

I sin musikbiografi Carl Nielsen, Danskeren (1991) skriver Jørgen I. Jensen bl.a.:

"… i sangen om den danske sang, Den danske Sang er en ung, blond Pige, afbalanceres tekstens kvindebillede af en opadgående bevægelse i melodiens begyndelse, ‘mandligt’ … som en stor sekst, med hurtig optakt, der øjeblikkeligt angiver tonekønnet, så der skabes en ny konstellation af det mandlige og det kvindelige”.                   

Jørgen I. Jensen