Dejlig er den himmelblå

Baggrund Året

Sangen repræsenterer Grundtvigs første bevidste forsøg på at forny dansk salmedigtning. Den er skrevet som en børnesang og fortæller Matthæusevangeliets historie om ledestjernen, der forkynder fødslen af en ny konge for jøderne. Oprindeligt var digtet på 19 strofer, men Grundtvig selv gav senere salmen den form på syv strofer, som bruges i Højskolesangbogen.

Grundtvig var i krise, da han skrev salmen

Den oprindelige tekst er skrevet i de første dage i december 1810 samtidig med, at Grundtvig var i en meget alvorlig personlig krise, hvor han svingede mellem fredfyldte dage og dage med vilde åndelige kampe, hvor han kunne rasere sit indbo. Han virkede nærmest utilregnelig på sine venner, som vogtede over ham. Det skyldtes bl.a., at hans far havde bedt ham om at blive hjælpepræst hos sig.

Grundtvig ville ikke være præst

Grundtvig var slet ikke indstillet på at blive præst, men gav efter bl.a. på grund af sin mors indstændige anmodning. I denne tilstand digtede han De hellige tre Konger, som året efter blev trykt i ugeskriftet Sandsigeren. Oprindeligt var digtet på 19 strofer.

Grundtvigs første forsøg på af forny dansk salmedigtning

En Barnesang, som han også betegnede digtet, blev ledsaget af en længere kommentar, hvor det hedder, at han håber at udgive en ”Samling af kristelige, mest historiske Sange … om Gud under mig Liv og Helsen”. Det blev dog ikke til noget før 25 år senere, da hans store Sang-Værk til den danske Kirke begyndte at udkomme. Denne sang repræsenterer således hans første bevidste forsøg på at forny dansk salmedigtning.

Grundtvig forkortede selv teksten

Grundtvig gav selv salmen formen med de syv strofer, der er brugt i Højskolesangbogen, da den indgik i udgaven af Fest-Psalmer fra 1853.

Digtet henvender sig direkte til børnene

I det oprindelige 19 strofer lange digt er det gamle sagn gengivet i bredt fortællende form. Det er direkte henvendt til børnene: ”Kommer, små, og hører til … Jeg det ved, I hører gerne” (strofe 2) og ”Vil I små ej også gerne/ se den lyse, milde stjerne” (strofe 14). I den forkortede udgave antydes den oprindelige direkte tale til børn kun i de sidste to strofer.

 

Læs alle 19 strofer

Salmen er til Helligtrekonger 

Salmen er til Helligtrekonger, den 6. januar, som traditionelt markerer julens afslutning.

Beretningen bygger på Matthæusevangeliets fortælling om, at en stjerne, der skulle forkynde fødslen af en ny konge for jøderne, blev opdaget af nogle vise mænd.

Titlen blev ændret

I Grundtvigs oprindelige tekst er det en ”Stjernemand”, som opdager stjernen, og som sammen med sin konge og dennes søn drager mod Betlehem. Da der således ikke er tale om tre konger, blev titlen ændret til De Vise fra Østen.

I strofe 6 og 7 kobler Grundtvig stjernen, der ledte De vise Mænd og vores “ledestjerne”: Guddomsordet.