Danmark for folket

Baggrund Historien
Danmark for folket

Socialdemokratiets nye partiprogram, Danmark for Folket, inspirerede i 1934 arbejderdigteren Oskar Hansen til at skrive sangen, der handler om fællesskab og kampen for et solidarisk samfund. Både tekst og melodi havde stor gennemslagskraft i arbejderbevægelsen, og den er stadig en af Socialdemokratiets foretrukne sange.

Socialdemokratiet fik nyt partiprogram

I 1934 fik Socialdemokratiet et nyt partiprogram med titlen Danmark for Folket, som udtrykte, at Socialdemokratiet ikke længere opfattede sig som et klasseparti, men derimod som et folkeparti.

Oskar Hansen digtede om kampen for et solidarisk samfund 

Programmet inspirerede arbejderdigteren Oskar Hansen til et digt med samme titel. Her udtrykker han den nye fordring. Der skal være plads for alle, der vil være med i fællesskabet og kampen for et solidarisk samfund - et krav fremsat på en dyster baggrund: Nazisterne var kommet til magten i Tyskland året før, og i Danmark var der en knugende arbejdsløshed, da omkring et par hundrede tusinde var uden arbejde.

Danmark for folket er det nye slogan

Danmark for Folket – denne tanke skal nu spredes ud over Danmark med en styrke, som kan sammenlignes med vårvindens kraft (2.4). Oskar Hansen indleder og afslutter hver strofe med det nye slogan – en effekt, som understreger indholdet og giver digtet karakter af slagsang.

Sangen havde stor gennemslagskraft

Tekst og melodi i forening havde stor gennemslagskraft og appel. Sangen blev snart sunget ved alle sammenkomster i arbejderbevægelsen og hurtigt oversat til både norsk og svensk. Det er ikke underligt, at mange i partiet efter valgsejren ved folketingsvalget i oktober 1935 tillagde netop denne sang en del af æren for det flotte stemmetal (over 46%), selv om statsminister Thorvald Staunings status som landsfader og valgplakaternes markante tekst ”Stauning eller Kaos” nok var den væsentligste årsag til Socialdemokratiets bedste valgresultat nogensinde.

Sangen bruges også af andre politiske bevægelser

Sangen er fortsat en af Socialdemokratiets foretrukne sange, og den benyttes nu også af andre politiske bevægelser. Det var og er smerteligt for mange socialdemokrater at høre deres sang blive sunget af politiske modstandere. Fremskridtspartiet sang den på landsmøderne, og i Nytårstalen 2007 citerede Anders Fogh Rasmussen sætningen ”plads for os alle ved samfundets bord” for at vise, at ikke kun Socialdemokratiet, men også Venstre efter hans opfattelse, er en garant for velfærdssamfundet.

Oscar Hansen

Se yderligere om Oskar Hansen i artiklen om Når jeg ser et rødt flag smælde.