Der er så meget der kan trykke

Baggrund Liv

Livstræet Yggdrasil er det træ, der står midt i verden, og som strækker sin krone op i himlen. Sangen, der er skrevet til afsløringen af et billedtæppe på Silkeborg Højskole, er et eksempel på hvordan en enkel og mundret melodi hurtigt kan blive folkeeje.

Livstræet, Yggdrasil - træet midt i verden

Silkeborg Højskole hænger et stort billedtæppe, skabt af væveren Inge Nørgaard. Tæppet fortæller væsentlige historier fra den nordiske mytologi og har som sit afgørende centrum asken Yggdrasil - det træ der står midt i verden og har sine rødder dybt i underverdenen, men strækker sin krone op i himlen.

Ved afsløringen af udsmykningen skrev to af skolens lærere, Erik Lindebjerg og Hans Holm, denne sang netop med titlen Livstræet.

 

Se billedtæppet på Silkeborg Højskole

 

Sangteksten afdækker menneskelivets udfordringer 

Sangteksten er lige til. Den består af fem strofer, hvor menneskelivets udfordringer og sammensathed afdækkes. I de fire første linjer beskrives alt det, der truer livsfølelsen og glæden – hos både børn og voksne – mens omkvædet byder vanskelighederne trods med opfordringen til at ”lege i livstræets krone” og mærke tilværelsens storhed.

De fire første gange er det en opfordring til at give ”de andre” plads og udfoldelsesmuligheder, mens det i slutstrofen ændres til ”Lad os lege i livstræets krone …” – en opfordring til at være sammen i livsudfoldelsen. På den måde bliver teksten vedkommende: Problemerne og ud- fordringerne er også mine – og håbet og ønsket om at ”skue de blå horisonter og himmelhvælvingens port” omfatter også mit liv.

Et eksempel på hvordan nye sange kan blive folkeeje

Livstræet er et godt eksempel på, hvordan en ny enkel og mundret sang hurtigt kan blive folkeeje. Den er efterhånden trykt i de fleste folkelige sangbøger og flittigt anvendt, når skolerne arrangerer sammensang og kordage.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Hans Holms Swingmelodi

Hans Holms melodi er for længst blevet indsunget og har fundet vej til de danske sanghjerter. Den lægger sig fint op ad teksten, og omkvædets håb og ønsker underbygges melodisk. Det er en herlig swingmelodi, der med få akkorder kan få enhver af os til at ”lege i livstræets krone”. Husk pauserne og synkoperne – og syng så!

 

Fakta om Der er så meget der kan trykke

Nr. 141 i Høskolesangbogens 18. udgave

Forfatter: Erik Lindebjerg

Komponist: Hans Holm

Skrevet i 1985 til indvielsen af billedtæppet Livstræet 
på Silkeborg Højskole. 

Køb sangbøgerne

Højskolesangbogen, Det blå sanghæfte, melodibøger, og CD'er.

Køb sangbøger 

Hent til din smartphone

Køb som app

Artiklen er skrevet af Jens Maibom Petersen 

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.