Danskerne findes i mange modeller

Baggrund Frihed og fællesskab

Ebbe Kløvedal Reich skrev sangen til Vestjyllands Højskoles 25-års jubilæum. Inspireret af Grundtvig påpeger Reich, at livet kræver mangfoldighed. Danskerne findes i mange modeller, men gennem den frie samtale kan vi nå et fælles ståsted. Erling Lindgrens energiske melodi har bidraget til sangens popularitet.

Ebbe Reich var inspireret af Grundtvig

Blomstre som en rosengård
skal de øde vange,
blomstre i et gyldenår
under fuglesange!

Grundtvig 1837

Sådan skrev Grundtvig i 1837, da han gav Esajas’ spådom digterisk form. Ordet gyldenår er Grundtvigs påfund, og det skal betyde opfyldelsen af profetien: Alle lidelser vil forsvinde.

Forbindelsen til Grundtvig

Ebbe Reich overtager ordet fra Grundtvig, og det kan man ikke undre sig over. Siden han i 1972 udgav Frederik, en folkebog om Grundtvigs liv og tid, har hans navn været forbundet med Grundtvigs. Men her i Reichs lejlighedssang står vi ikke så meget i den religiøse verden, men med mindst det ene ben i den politiske – hvis de to verdener ellers kan adskilles.

Fakta om Danskerne findes i mange modeller

Nr. 201 i Højskolesangbogens 18. udgave

Forfatter: Ebbe Kløvedal Reich

Komponist: Erling Lindgren

Skrevet til Vestjyllandshøjskoles 25-års jubilæum i 1994

En bestillingssang til Vestjyllands Højskole

Sangen blev til på bestilling til Vestjyllands Højskoles 25-års jubilæum i 1994. Reich var en produktiv forfatter, og mellem romaner og artikler blev der også plads til sange. Nogen metrikkens mester var Reich ikke, og det giver nogle udfordringer ved fællessangen, men budskabet var altid klart.

Den frie samtale skal føre os gennem tvivl og kulde

Danskerne findes i mange modeller, skriver Reich – og i ‘94 var der endda knap så mange modeller som nu. Reich, den altid venlige debattør, påpeger, at det hele på trods af alle forskelle må gå ordentligt til, ja livet kræver ligefrem mangfoldighed. Og i omkvædet slår han til lyd for, at den frie samtale nok skal føre os frelst gennem tvivl og kulde til et fast ståsted, så vi kan nå frem til ”gyldenåret”. Ordet står som det sidste i omkvædet, hvor det springer i øjnene og derved får vægt – som en optimistisk profeti eller i det mindste et politisk mål.

Ordene har stadig betydning

”Vel kan vi strides om guder og penge” – sådan indledes strofe 3. De ord har ikke fået mindre betydning siden sangen blev skrevet – man kan bare tænke på Muhammedtegningerne.

Det nye Gimle

Sangens sidste strofe bringer os til Vestjylland. Højskolen ligger lige inden for Ringkøbing Fjord, og herfra kan vi efter de mange politiske linjer hvile øjet ved at se mod vest over fjorden under den vældige vestjyske himmel og få øje på et fugletræk og måske i solnedgangens skyer skimte det, som gyldenåret gerne skulle give os: et nyt Gimle.

7.3   Gimle: det bedste sted i den verden, som opstår efter Ragnarok, jordens undergang. Her skal de overlevende og deres efterkommere bo.

Erling Lindgrens energiske melodi

Melodien af Erling Lindgren, 1994, er skrevet på bestilling af Vestjyllands Højskole. Den er energisk, og det lejrbålslignende omkvæd har sikkert bidraget til sangens popularitet.

 

Stream klaverakkompagnement i app'en, på Spotify, iTunes mm.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Med tak for lån til John Lennon

Selv siger komponisten om melodien, at sangens målgruppe (højskoleelever på vel 18-25 år) med rimelighed kunne retfærdiggøre en lettere rytmisk melodi, og gerne med et markant fokus på det slagfærdige omkvæd. Og da The Beatles som regel er en garant for den gode musik, valgte han en iørefaldende del af akkordfølgen fra omkvædet til John Lennons Imagine til sit eget omkvæd, nemlig akkorderne H7 – C – D – G. Med tak for lån!

Køb sangbøgerne

Højskolesangbogen, Det blå sanghæfte, melodibøger, og CD'er.

Køb sangbøger 

Hent til din smartphone

Køb som app

Første del af artiklen er skrevet af Kurt Juul og melodibeskrivelsen af Jesper Moesbøl

Sanghåndbogen er blevet til med støtte fra Nordea Fonden og Louis-Hansen fonden.