Højskolesangbogens historie er beskrevet i bogen ”Højskolesangbogens historie” af Karl Bak fra 1977. Per Warmings bog ”Folkelig sang der swinger: fra Grundtvig til Kim Larsen” udkom 1988, og senest gav Ebbe Preisler i 2011 sit bud på Højskolesangbogens betydning for samtiden med bogen ”Om lidt er sangen klar: den danske lejlighedssang fra Kingo til rap”.

 

Højskolesangbogens salmer og sange og historien om deres tilblivelse og brug kan man først og fremmest finde i ”Sanghåndbogen”, udgivet af Folkehøjskolernes Forening. Heri findes artikler omhandlende samtlige sange og salmer i Højskolesangbogens 18. udgave.

Andre titler med spændende sanghistorie er Georg Metz ”Min danske sang” (2008) eller ”Danmarks sang” (1994).