Historie

Historiske Højskolesangbøger

I 1870'erne udgav Askov, Testrup og Vallekilde omkring 700 sange primært med tekster af Grundtvig. Højskolesangbogen udkom første gang i 1894. Den er udkommet i 18 udgaver.

Baggrund

 

Læs Jørgen Carlsens gennemgang af Højskolesangbogens historie og udvikling

Højskolesangbogen har altid spillet en væsentlig rolle i den danske sangtradition. Den har formået at fastholde sin position, fordi dens indhold er ændret i takt med samfundsudvikling fra landbrugssamfund, over industrisamfundet til vor tids senmoderne samfund.

Højskolesangbogen blev til og med 10. udgave udgivet under titlen "Sangbog". Fra 11. udgave hed den "Folkehöjskolens Sangbog" og fra 16. udgave fik den titlen: "Folkehøjskolens Sangbog". Den 18. udgave hedder ganske enkelt "Højskolesangbogen".

Læs om 18. udgave af Højskolesangbogen

Årstal for alle udgaver

Danmarks Radio udgav i marts en radio og podcastserie om Højskolesangbogens historie, som optakt til 12 timers maratonsang.

Hør 7 podcast om højskolesangbogens historie

Det begyndte med Grundtvig

I 1838 holdt Grundtvig en række foredrag under titlen ”Mands minde”. Under et af foredragene har nogle havde medbragt teksten til ”Kommer hid, I piger små” (Nr. 486). Digtet er en hyldets til søhelten Willemoes, som var Grundtvigs ungdomsven. I digtet kalder Grundtvig – som skjalden i det gamle Norden – pigerne til sig for at synge om en helt, ‘alle vakre pigers ven’.  Digtet var sat i musik af komponisten Weyse i i 1837. Snart blev forsamlingen forenet i fælles sang. Hermed var grunden lagt til den nære forbindelse mellem folkeoplysning og fællessang, som siden blev højskolernes varemærke.

Tre højskoler går sammen om den første 'Sangbog'

Lige så længe der har været højskoler, har der været højskolesang. Men der skal gå 50 år fra den første højskole oprettes i 1844, før højskolerne samles om en fælles sangbog. Indtil da har der eksisteret forskellige udgaver, oftest af lokalt tilsnit, samt et enkelt forsøg på i 1888 at lave en landdækkende højskolesangbog (den såkaldte Mellerupbog). Mellerupbogen vakte ikke uddelt begejstring, og da man i 1891 enedes om oprettelsen af Foreningen for folkehöjskoler og landbrudsskoler, ønskede man at markere foreningsfællesskabet med udarbejdelsen af 'Sangbog udgivet af Foreningen for höjskoler og landbrugsskoler'. Denne sangbog, som udkom i 1894, regnes for den første egentlige højskolesangbog. 

Ved udarbejdelsen valgte man at tage udgangspunkt i tre eksisterende sangbøger, som gik under betegnelsen Askovbogen, Vallekildebogen og Testrupbogen.

Forstanderne og lærerne på Askov, Vallekilde og Testrup Højskole var gamle studiekammerater fra Københavns Universitet og holdt forbindelsen vedlige, blandt andet i form af et samarbejde omkring sangbøgerne. De besluttede at lave en arbejdsdeling, så de tre skolers sangbøger kunne supplere hinanden. Askov tog sig af de historiske sange, Vallekilde tog sig af de kristelige sange og salmer, og Testrup tog sig af modersmålssangene og de nordiske sange.

  • Historiske Sange blev udgivet af Askov Højskole i 1872
  • Nordiske Fædrelandssange og Folkeviser blev udgivet af Testrup Højskole i 1873
  • Sange for den kristelige Folkeskole blev udgivet af Vallekilde Højskole i 1874

Sangbogen består af 506 sange, hvoraf flertallet var skrevet af Grundtvig. Også B.S. Ingemann og Bjørnstjerne Bjørnson er rigt repræsenteret. Ligesom den seneste 18. udgave er den første sang i bogen: Den signede dag

Det første sangbogsudvalg

Udvalget bestod af tre herrer:  Christoffer Bågø (lærer Testrup Højskole), Niels Peter Grönvald-Nielsen (forstander Vestbirk Højskole) og Heinrich Nutzhorn (lærer på Rødding/Askov Højskole).

Heinrich Nutzhorn var cand. theol., højskolelærer på Rødding og senere Askov højskole og komponist. Han havde henved 60 melodier med i første udgave. Han udgiver senere den første melodibog: Melodibog for Højskoler og Landbrugsskoler, 1904.

I den nuværende Højskolesangbog er der kun bevaret én sang med Nutzhorn som komponist, nemlig Grundtvigs: Fæderneland (Fædreneland nr. 353). 

Hvornår kommer nye udgaver

Ser man tilbage på Højskolesangbogens første tid, er der meget kort tid mellem de første udgaver. 1. udgaven kom som sagt i 1894, 2. udgaven kom i 1896, 3. udgaven i 1899 og 4. udgaven i 1902. Men jo mere vi bevæger os op mod nutiden, jo langsommere er udgivelsesfrekvensen. 14, udgave kom i 1951, 15. udgave i 1964, 16. udgave i 1974, 17. udgave i 1989, og den seneste 18. udgave i 2006. Indtil 1951 udkom der hele 14 udgaver. Siden da er der kun udkommet 4.

Årstal for alle udgaver

Læs mere om ældre versioner på den-blå.dk