Den signede dag

Publiceret 11-09-2017
Nyhed Baggrund Morgen

Nr. 1 Pernille Rosendahl spurgte Grundtvig på Twitter, om nogle af hans salmer blev censureret. Svaret er: ja. Den signede dag er skrevet i anledning af 1000 året for Ansgars ankomst til Danmark, men blev forbudt.

Grundtvig giver svar til Pernille Rosendahl

Kære . Blev nogen af dine salmer censureret? Spurgte Pernille Rosendahl på Twitter, og Grundtvig havde svar på rede hånd.

Jo, unge fru "den signede dag" var under censur til kirkefesten i 1826. Hr. H. N. Clausen var ikke ganske glad i den gamle!

 

Her får du historien bag sangen og melodierne.

1000-året for Ansgars ankomst

Den første sang i Højskolesangbogen "Den signede dag med fryd" vi ser blev skrevet af N.F.S. Grundtvig (1826) med melodi af C.E.F. Weyse (1826). I anledning af 1000-året for Ansgars ankomst til Danmark udgav Grundtvig i 1826 Danske Højtids-Psalmer, tre salmer han ønskede anvendt i kirkerne ved jubilæets festgudstjenester.

Grundtvig blev underlagt censur

De kirkelige myndigheder nedlagde forbud imod at synge dem pinsedag, hvor festen skulle afholdes.

Årsagen skal findes i, at Grundtvig på dette tidspunkt var midt i en injurieproces for et angreb på en af tidens store teologer, H.N. Clausen. I 1826 var Grundtvig blevet idømt livsvarig censur på grund af bogen Kirkens Gienmæle, et meget personligt angreb på den teologiske professor H.N. Clausens rationalistiske opfattelse af kristendommen.

Grundtvig blev dømt for at svine professor til

Det betød, at alt, hvad han udsendte på tryk, skulle godkendes af Københavns politimester. Efter ansøgning til Frederik d. 6. blev censuren ophævet 11 år senere, juleaftensdag 1837.

I sin store glæde skrev Grundtvig julenat digtet om modersmålet: nr. 152 i Højskolesangbogen Moders navn er en himmelsk lyd.

Gendigtning af dagvise

Den signede dag er en gendigtning af den gamle dagvise fra Hans Thomissøns salmebog fra 1569, en af de første danske salmer efter reformationen.

Den oprindelige festsalme er mere bredt fortællende i form og billedbrug og henviser nogle steder direkte til 1000-årsfesten. Denne version har Grundtvig selv forkortet og bearbejdet.

Hvad betyder ordene i Den signede dag?

1. vers

1. linje Signede = den særligt udvalgte, festlige dag 
Grundtvig tænkte sikkert på 1000-årsdagen; i dag anvendes salmen ofte ved særligt festlige ‘dage’ i kirkelig sammenhæng. Den signede dag kan også betragtes som søndagen, hvor skabelsen var tilendebragt

3. linje: Den lyse = lad den lyse
4. linje: fromme = nytte, gavn
5. linje: det kendes = gid det må kendes
lysets børn = kristne mennesker (formentlig inspireret af Ef 5,8: »For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren«)

2. vers

5. linje: jordens bold = jordkloden

5. vers

1 linje: skrid = højtideligt udtryk for gå
6. linje: de grønne linde = et billede Grundtvig flere gange anvender om paradiset. Sikkert inspireret af de gamle lindetræer i hans barndoms præstegårdshave i Udby

7. vers

3. linje: en borg så prud og grand = billede på himlen, hentet fra eddadigtet Vølvens spådom.
4. linje: gammen = glæde og fornøjelse

Melodierne til Den signede dag

C.E.F. Weyses melodi, også fra 1826, har vundet overordentlig stor anerkendelse fra alle sider i den ofte voldsomme strid om salmemelodier. I sit værk "Den lutherske Kirkesang i Danmark" kalder C.F. Balslev den for "den bedste salmemelodi der nogensinde er komponeret i Danmark … denne vil ikke kunne afløses af nogen anden". Og Balslevs kirkemusikalske modstander Thomas Laub skriver i Musik og Kirke om melodien: "Den står som en slags profeti om, hvad dansk kirkesang kunde og skulde være. Dette gælder både melodi og udsættelse".

Erik Sommer har skrevet ny melodi

Ikke desto mindre har Erik Sommer i 1983 skabt en rytmisk præget melodi, der har vundet indpas og synges meget, især blandt unge.

Hør melodierne i Højskolesangbogen