Udvalget

Udvalget for en ny Højskolesangbog

Højskolesangbogsudvalget er nedsat af bestyrelsen for FFD, Folkehøjskolernes Forening i Danmark . Der er 6 medlemmer, som afspejler kendskab til højskolesang, til litteratur og komposition mv. Læs mere om de 6 medlemmer.

6 medlemmer

Sangbogsudvalget består af 6 medlemmer, der er udvalgt med behørigt hensyn til kvalitetskrav til en kommende sangbog både med hensyn til tekst og melodi. 

 

Hent billeder af højskolesangbogsudvalget

 

Højskolesangbogen udgives af Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Det er bestyrelsen for foreningen, der udpeger medlemmer til Højskolesangbogsudvalget.

Der er rigtig mange mennesker, som kunne løfte opgaven med at skabe en ny sangbog. FFD’s bestyrelse har stræbt efter at sammensætte udvalget så bredt som muligt, så det afspejler kendskab til højskolesang, til litteratur og komposition mv.

Balance mellem tradition og fornyelse

Der er fokus på, at skabe en balance mellem tradition og fornyelse. 1 medlem - Jørgen Carlsen- går igen fra sidste udvalg for at sikre kontinuitet.

Jørgen Carlsen er udpeget som formand, og de øvrige medlemmer er udpeget i samarbejde med ham.

Udvalgets medlemmer: