Spørgsmål og svar

Hvad sker der på vejen til en ny version? Hvordan kan du bidrage? Hvem udgiver Højskolesangbogen? Få svar på et hav af spørgsmål i forbindelse skabelsen af en ny udgave.

Vi har her forsøgt at svare på de typiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med en ny udgave af Højskolesangbogen:

 

I nyere tid er Højskolesangbogen opdateret hvert 12-15 år. Det tager 3-4 år at lave en ny udgave, og da den 18. udgave udkom i 2006, vil der være gået 14 år i 2020, hvor den nye udgave vil udkomme. Så vi holder kadencen fra nyere tid.

Læs mere om processen

Hvis Højskolesangbogen fortsat skal være den sangbog, der sikrer kulturarv og tradition og samtidig fornyes, så skal Højskolesangbogsudvalget bruge tid til at gennemgå forslag og arbejde med grundigt med nye og gamle sange. I denne udgave har det er det også en prioritet at alle skal kunne foreslå sange over en længere periode. En meget stor del af arbejdet går ud på at hente rettigheder til tekster og melodier.

Læs mere om tidsplanen

Er du komponist eller forfatter til en eller flere af de nyudvalgte sange, vil du inden 1. marts modtage en forespørgsel på tilladelse til tryk og udgivelse. Det betyder derfor også, at hvis ikke du har hørt noget forinden, vil du ikke blive repræsenteret i den nye udgave.

Der kom mere end 3000 forslag og derfor forsøger vi at bruge ressourcer på at få hente rettigheder hos kunstnerne.

Udkommer 12.november

Det endelige indhold af Højskolesangbogens 19. udgave afsløres, når bogen udkommer d. 12. november 2020.

 

Vi ved nu, at der er 601 sange udvalgt. 150 af dem af er nye, og 125 er røget ud i forhold til den 18. udgave

Prisen for den nye Højskolesangbog bliver 295 kr. Ønsker du udgaven med stor skrift bliver prisen 359 kr.

Vi udgiver en ny sanghåndbog med baggrundartikler på alle sangene til 299 kr. Alle artiklerne vil kunne tilgås gratis på Højskolesangbogens hjemmeside.

Som medlem af FFD får du 10 % rabat på alle vores bogudgivelser.

Bliv medlem af FFD

Nej, der er tale om en ny sangbog og der er omkostninger forbundet med indhentning af rettigheder og produktionen af ny app. Så der skal også betales for en ny udgave af bogen, selvom mange sange vil gå igen.

Der er løbende sangarrangementer over hele landet, og den nye sangbog vil blive præsenteret ved forskellige arrangementer. Følg med på www.facebook.com/Hojskolesangbogen og  www.hojskolesangbogen.dk

Læs mere om arrangementer

Det er Højskolesangbogsudvalget, der afgør hvilke sange, der skal ud og hvilke der skal med.

I sidste ende er der tale om subjektive valg, og en stræben efter balance mellem tradition og fornyelse, som ikke kan sættes på formel.

Det har altid været en ambition at skabe en bred samling af sange med høj kvalitet, som sikrer dens status en højt skattet en brugsbog, som tages i anvendelse i en lang række sociale sammenhænge. Udvalget vil vurdere hvilke sange, der ikke længere kan tale ind i en nutid, og derfor bør vige pladsen for nye og mere vedkommende. 

Men der er en række principper, som tages i betragtning. Det er væsentligt at sangen egner sig til fællessang. Højskolesangbogen er ikke en sangbog med de mest populære eller de mest sungne sange, men en bog med tekster og musik, som kan medvirke til livsoplysning og fællesskab.

Udvalget af sange skal tilsammen rumme et alment eller universelt budskab, blanding af enkle, traditionelle og umiddelbart tilgængelige sange og sangmæssigt mere udfordrende / kunstnerisk ambitiøse sange. Der vil i 19. udgave være opmærksomhed på kvindelige forfattere og komponister og en opmærksomhed på at globaliseringen skaber større behov for sange med engelske tekster. Ligesom i 18. udgave vil helt nyskrevne sange også finde plads.

Sangbogsudvalget vil ikke begrunde valg af enkelte sange.

Højskolesangbogen udgives af Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Det er bestyrelsen for Folkehøjskolernes Forening, der udpeger medlemmer til Højskolesangbogsudvalget.

Det er FFD, Folkehøjskolernes Forening i Danmark der udgiver Højskolesangbogen. Det har foreningen gjort siden 1894.

Læs Højskolesangbogens historie

Du kan finde svar på mange spørgsmål på www.hojskolesangbogen.dk/nybog/.

Skriv til kontor@ffd.dk hvis du har spørgsmål der ikke kan besvares på hjemmesiden.

Pressehenvendelser skal ske til Højskolesangbogsudvalgets formand Jørgen Carlsen carlsen@testrup.dk eller forlagsredaktør & projektleder Rasmus Skov Borring rsb@ffd.dk .