Spørgsmål og svar

Hvad sker der på vejen til en ny version? Hvordan kan du bidrage? Hvem udgiver Højskolesangbogen? Få svar på et hav af spørgsmål i forbindelse skabelsen af en ny udgave.

Vi har her forsøgt at svare på de typiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med en ny udgave af Højskolesangbogen:

 

 

I nyere tid er Højskolesangbogen opdateret hvert 12-15 år. Det tager 3-4 år at lave en ny udgave, og da den 18. udgave udkom i 2006, vil der være gået 14 år i 2020, hvor den nye udgave vil udkomme. Så vi holder kadencen fra nyere tid.

Læs mere om processen

Hvis Højskolesangbogen fortsat skal være den sangbog, der sikrer kulturarv og tradition og samtidig fornyes, så skal Højskolesangbogsudvalget bruge tid til at gennemgå forslag og arbejde med grundigt med nye og gamle sange. I denne udgave har det er det også en prioritet at alle skal kunne foreslå sange over en længere periode. En meget stor del af arbejdet går ud på at hente rettigheder til tekster og melodier.

Læs mere om tidsplanen

Der er udviklet et online værktøj - Sangindsamleren - du skal bruge. Det åbner 2. maj på webadressen forslag.hojskolesangbogen.dk.  Hver bruger kan foreslå 5 sange, og du skal levere følgende informationer:

  •         Digtets titel,
  •         Første linie
  •         Teksten (pdf, word, open office odt.)
  •         Noden (pdf, word, open office odt.)
  •         Din begrundelse for hvorfor den skal med Højskolesangbogen.

Forslag kan kun sende via Sangindsamleren. Det er den mest effektive måde, at sikre alle forslag kommer ind i bunken og at udvalget bagefter får et godt værktøj til at gennemgå alle sange.

forslag.hojskolesangbogen.dk

Vi forventer at rigtig mange bidrager med forslag og for at udvalget skal have en realistisk chance for at gennemgå forslagene, er der sat en grænse.

Erfaringen er, at rigtig mange mennesker har lyst til at bidrage med forslag til sange. For at være sikker på at det er den rigtige tekst og melodi, skal du sende begge dele. Derudover giver det Højskolesangbogsudvalget bedre mulighed for at fokusere tiden til at gennemgå de mange forslag, fordi de kan læse teksten og spille melodien direkte fra dit forslag.

Det forventes, at 19. udgave får ca. 600 sange. 18. udgave har 572 sange.

Prisen bliver først fastsat senere, men vil ikke blive væsentlig dyrere end i dag, hvor en sangbog koster 215 kr for bogen og 149 kr for sangbogen i appen. Det vil også afhænge af, hvor mange sange, der i sidste ende kommer med.

Nej, der er tale om en ny sangbog og der er omkostninger forbundet med indhentning af rettigheder og produktionen af ny app. Så der skal også betales for en ny udgave af bogen, selvom mange sange vil gå igen.

Der er løbende sangarrangementer over hele landet, og den nye sangbog vil blive præsenteret ved forskellige arrangementer. Følg med på www.facebook.com/Hojskolesangbogen og  www.hojskolesangbogen.dk

Læs mere om arrangementer

Det er Højskolesangbogsudvalget, der afgør hvilke sange, der skal ud og hvilke der skal med.

I sidste ende er der tale om subjektive valg, og en stræben efter balance mellem tradition og fornyelse, som ikke kan sættes på formel.

Det har altid været en ambition at skabe en bred samling af sange med høj kvalitet, som sikrer dens status en højt skattet en brugsbog, som tages i anvendelse i en lang række sociale sammenhænge. Udvalget vil vurdere hvilke sange, der ikke længere kan tale ind i en nutid, og derfor bør vige pladsen for nye og mere vedkommende. 

Men der er en række principper, som tages i betragtning. Det er væsentligt at sangen egner sig til fællessang. Højskolesangbogen er ikke en sangbog med de mest populære eller de mest sungne sange, men en bog med tekster og musik, som kan medvirke til livsoplysning og fællesskab.

Udvalget af sange skal tilsammen rumme et alment eller universelt budskab, blanding af enkle, traditionelle og umiddelbart tilgængelige sange og sangmæssigt mere udfordrende / kunstnerisk ambitiøse sange. Der vil i 19. udgave være opmærksomhed på kvindelige forfattere og komponister og en opmærksomhed på at globaliseringen skaber større behov for sange med engelske tekster. Ligesom i 18. udgave vil helt nyskrevne sange også finde plads.

Sangbogsudvalget vil ikke begrunde valg af enkelte sange.

Højskolesangbogen udgives af Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Det er bestyrelsen for Folkehøjskolernes Forening, der udpeger medlemmer til Højskolesangbogsudvalget.

Det er FFD, Folkehøjskolernes Forening i Danmark der udgiver Højskolesangbogen. Det har foreningen gjort siden 1894.

Læs Højskolesangbogens historie

Du kan finde svar på mange spørgsmål på www.hojskolesangbogen.dk/nybog/.

Skriv til kontor@ffd.dk hvis du har spørgsmål der ikke kan besvares på hjemmesiden. OBS! Sangforslag kan kun indsendes via Sangindsamleren på forslag.hojskolesangbogen.dk.

Pressehenvendelser skal ske til Højskolesangbogsudvalgets formand Jørgen Carlsen carlsen@testrup.dk eller Generalsekretær for Højskolerne Niels Glahn ng@ffd.dk.