Om processen

Der skal skabes en ny 19. udgave af Højskolesangbogen. Alle kan bidrage med forslag, og der bliver afholdt seminar med udvalgte kunstnere. Højskolesangbogsudvalget beslutter til sidst, hvilke sange der skal med.

Flere år med indsamling og analyse

Højskolesangbogsudvalget

Hver version har et højskolesangbogsudvalg. Tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen er formand for 19. udgaves udvalg. Udvalget vil sammen med udgiveren af Højskolesangbogen, Folkehøjskolernes Forening, lede processen.

Udvalget vil både kigge grundigt på de 572 sange som er i 18. udgave og lytte til input fra mange forskellige kanter. De henter inspiration til nye sange fra forslagene i Sangindsamleren, i alle væsentlige sang- og salmebøger, offentlige arrangementer og en bred kreds af samfunds- og kulturlivet. 

Hvis Højskolesangbogen fortsat skal være den sangbog, der sikrer kulturarv og tradition og samtidig fornyes, så skal Højskolesangbogsudvalget bruge tid til at gennemgå forslag og arbejde grundigt med nye og gamle sange. I denne udgave er det en prioritet, at alle skal kunne foreslå sange over en længere periode.

En meget stor del af arbejdet går ud på at hente rettigheder til tekster og melodier.

Se tidsplanen for 19. udgave

Forslå en sang

Højskolerne har bygget en sangindsamler, hvor alle kan foreslå hver 5 sange

Seminar som Hindsgavl

I sidste udgave inviterede udvalget en række danske sangskrivere og komponister til et idé- og inspirationsseminar på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Fem sange fra Hindsgavlseminaret kom med i 18. udgave:

  • nr. 150 Dåser rasler i morgengry vender han hjem
  • nr. 172 Billeder af brand og mord
  • nr. 173 I'm a photographer
  • nr. 312 Nu blomstrer marken skær med græs (ny melodi)
  • nr. 560 Nu sænker Gud sit ansigt over Jorden" (ny melodi)

Også i den 19. udgave vil der være et seminar, hvor udvalgte sangskrivere og komponister bliver indbudt til at bidrage.