Om processen

Der skal skabes en ny 19. udgave af Højskolesangbogen. Alle kan bidrage med forslag, og der bliver afholdt seminar med udvalgte kunstnere. Højskolesangbogsudvalget beslutter til sidst, hvilke sange der skal med.

Flere år med indsamling og analyse

Højskolesangbogsudvalget

Hver version har et højskolesangbogsudvalg. Tidligere højskoleforstander Jørgen Carlsen er formand for 19. udgaves udvalg. Udvalget vil sammen med udgiveren af Højskolesangbogen, Folkehøjskolernes Forening, lede processen.

Udvalget vil både kigge grundigt på de 572 sange som er i 18. udgave og lytte til input fra mange forskellige kanter. De henter inspiration til nye sange fra forslagene i Sangindsamleren, i alle væsentlige sang- og salmebøger, offentlige arrangementer og en bred kreds af samfunds- og kulturlivet. 

Hvis Højskolesangbogen fortsat skal være den sangbog, der sikrer kulturarv og tradition og samtidig fornyes, så skal Højskolesangbogsudvalget bruge tid til at gennemgå forslag og arbejde grundigt med nye og gamle sange. I denne udgave er det en prioritet, at alle skal kunne foreslå sange over en længere periode.

En meget stor del af arbejdet går ud på at hente rettigheder til tekster og melodier.

Se tidsplanen for 19. udgave

Forslå en sang

Højskolerne har bygget en sangindsamler, hvor alle kan foreslå hver 5 sange

Seminar som Hindsgavl

I sidste udgave inviterede udvalget en række danske sangskrivere og komponister til et idé- og inspirationsseminar på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Fem sange fra Hindsgavlseminaret kom med i 18. udgave:

  • nr. 150 Dåser rasler i morgengry vender han hjem
  • nr. 172 Billeder af brand og mord
  • nr. 173 I'm a photographer
  • nr. 312 Nu blomstrer marken skær med græs (ny melodi)
  • nr. 560 Nu sænker Gud sit ansigt over Jorden" (ny melodi)

Også i den 19. udgave vil der være et seminar, hvor udvalgte sangskrivere og komponister bliver indbudt til at bidrage. 

 

 

En bog, mange holder af

Mange mennesker har et nært og inderligt forhold til sangene i Højskolesangbogen. Den er en helt speciel udgivelse. Det er ikke bare en digtsamling, man kan have stående i reolen. Det er det selvfølgelig også. Men det er meget mere end det.

Det er en brugsbog, som bruges i en lang række sociale sammenhænge – ikke bare på højskolerne, men også ved foredragsarrangementer i forsamlingshuse og sognegårde, ved møder i diverse foreninger, ved familiefester eller ved sammenkomster, hvor man bare har lyst til at synge sammen. Det er en bog, der bringer mennesker sammen.

Det vidner også oplægstallene om. 17. udgave af højskolesangbogen udkom i over 600.000 eksemplarer. Den nuværende 18. udgave er foreløbigt solgt i næsten 400.000 eksemplarer. 

Læs om Højskolesangbogens historie

Hvorfor skal vi have en ny sangbog?

Højskolesangbogen bliver forbundet med kulturarv og tradition. Men den er også et dokument, der hele tiden skal være relevant at synge for alle generationer. Derfor er det også nødvendigt, at Højskolesangbogen med jævne mellemrum udkommer i nye, reviderede udgaver for at følge med tiden og afspejle det samfund den aktuelt skriver sig ind i.

Ofte bruges sangene til at sætte lys på det fælles liv, vores fælles historie, perspektivere og udfordre os. Det betyder også, at sangbogen for at beholde sin relevans må have et bredt repertoire, som også har nyere sange med.

Hvorfor nu?

I nyere tid er Højskolesangbogen opdateret hvert 10-17 år. Det tager 3-4 år at lave en ny udgave, og da den 18. udgave udkom i 2006, vil der være gået 14 år i 2020, hvor den nye udgave vil udkomme. Så vi holder kadencen fra nyere tid.

Se årtallene for alle udgivelser

Ser man tilbage på Højskolesangbogens første tid, er der meget kort tid, der er mellem de første udgaver. 1. udgaven kom som sagt i 1894, 2. udgaven kom i 1896, 3. udgaven i 1899 og 4. udgaven i 1902. Men jo mere vi bevæger os op mod nutiden, jo langsommere er udgivelsesfrekvensen. 14, udgave kom i 1951, 15. udgave i 1964, 16. udgave i 1974, 17. udgave i 1989, og den seneste 18. udgave i 2006. Indtil 1951 udkom der hele 14 udgaver. Siden da er der kun udkommet 4.

Altid til debat

Højskolesangbogen har altid være genstand for debat, især når der kommer en ny udgave.

Ole Brunsbjerg var formand for udvalget for 18. udgave og beskrev i Kristelig Dagblad nogle af overvejelser.

Læs om overvejelserne med 18. udgave.

Læs også om Højrøstede diskussioner og ægte sangglæde i 18. udgave