Foreslå en sang

Alle kan sende forslag til sange, der skal med i Højskolesangbogen. Det kan både være nye og eksisterende sange. Højskolesangbogsudvalget udvælger.

Sangindsamleren - send dit forslag online

Vi ved af erfaring, at rigtig mange mennesker gerne vil bidrage til Højskolesangbogen. Derfor har udviklet vi et online værktøj - Sangindsamleren - hvor alle kan bidrage med forslag.

Foreslå nye eller nyskrevne sange

Du kan foreslå en eksisterende sang, der endnu ikke er i Højskolesangbogen eller en helt ny sang.

forslag.hojskolesangbogen.dk

Besøg forslag.hojskolesangbogen.dk fra 3. maj til 31. december 2018.

 

forslag.hojskolesangbogen.dk

 

Hvordan kan du bidrage?

Hver bruger kan foreslå 5 sange og du skal levere følgende informationer

  •         Digtets titel,
  •         Første linie
  •         Teksten (pdf, word, open office odt.)
  •         Noden (pdf, word, open office odt.)
  •         Din begrundelse for hvorfor den skal med Højskolesangbogen.

Du kan også sende et link til en lydfil.

Forslag kan kun sendes via Sangindsamleren. Onlineværktøjet er udviklet, for at vi kan bruge ressourcerne bedst muligt. Det er den mest effektive måde til at sikre, at alle forslag kommer ind i bunken, og at udvalget bagefter får et godt værktøj til at gennemgå alle sange.

Hvorfor kan jeg kun sende 5 forslag?

Vi forventer, at rigtig mange bidrager med forslag, og for at udvalget skal have en realistisk chance for at gennemgå forslagene, er der sat en grænse.

Hvorfor skal jeg sende node og tekst ind med mit forslag?

Erfaringen er, at rigtig mange mennesker har lyst til at bidrage med forslag til sange. For at være sikker på, at det er den rigtige tekst og melodi, skal du sende begge dele. Derudover giver det Højskolesangbogsudvalget bedre mulighed for at fokusere tiden til at gennemgå de mange forslag, fordi de kan læse teksten og spille melodien direkte fra dit forslag.

Kan jeg sende et brev?

Alle forslag skal sendes via Sangindsamleren på forslag.hojskolesangbogen.dk. Du er velkommen til at skanne eller tage et billede af tekst og node og indsende digitalt. 

Søg på bibliotek.dk

Bibliotek.dk har en særlig søgefunktion til noder. Den kan måske hjælpe dig, hvis du ikke selv har noden

Søg efter noder på bibliotek.dk

Det Kongelige Bibliotek har noder på ældre sange.

Hvad er kriterierne?

Fællessang og livsoplysning

Det har altid været en ambition at skabe en bred samling af sange med høj kvalitet, som sikrer dens status som en højt skattet brugsbog, der bruges i en lang række sociale sammenhænge. 

Der er ingen objektive kriterier for sangvalget, men der er en række principper, som tages i betragtning:

Det er væsentligt at sangen egner sig til fællessang.

Højskolesangbogen er ikke en sangbog med de mest populære eller de mest sungne sange, men en bog med tekster og musik, som kan medvirke til livsoplysning og fællesskab.

Udvalget af sange skal tilsammen rumme et alment eller universelt budskab, en blanding af enkle, traditionelle og umiddelbart tilgængelige sange, men også et antal sangmæssigt mere udfordrende / kunstnerisk ambitiøse sange.